Jeden ze sedmi divů světa, navíc jediný, který zůstal zachován až do současnosti, se na následující měsíc „přesune“ do centra Ostravy. V pátek v devět hodin večer se rozzáří čtyři silné světelné reflektory, které nad městem vytvoří Cheopsovu pyramidu ve skutečné velikosti, tedy s délkou základových hran 230 metrů a vrcholem ve výšce 147 metrů.

„Chceme tímto způsobem poukázat na měřítko a proporce městské zástavby. Naší snahou je, aby se lidé zamysleli nad architekturou v hlubším kontextu, nejen z pohledu líbí – nelíbí,“ přiblížil cíl projektu architekt David Kotek z Projektstudia, který stojí se svými kolegy za nápadem vytvořit světelnou pyramidu.

Na čtyřech místech centra města už byly postaveny základní kameny pyramidy – drátěné konstrukce, na něž budou umístěny reflektory. Paty jehlanu stojí u tržnice na Černé louce, před McDonaldem a u Všeobecné zdravotní pojišťovny na ulici 28. října a na Kuřím rynku. Aby se světelné paprsky spojily ve výšce bezmála stopadesát metrů, musejí být použita velmi silná světla, která se používají například na stadionech.

>> VÝZVA ČTENÁŘŮM

Pyramidamá býtviditelná za dobrých podmínek do vzdálenosti několika desítek kilometrů.Odkud odevšad se ji podaří spatřit Vám? Pošlete do redakce Deníku své snímky, případně videa na e-mail
Ondrej.Noskievic@denik.cz!

„Dlouho jsme dolaďovali, jak silné reflektory bude třeba použít, aby šla pyramida vidět. V městských podmínkách zatížených světelným smogem je totiž takovýto projekt obtížnější. Nakonec jsme se rozhodli použít čtyři svítidla – každé o výkonu dva tisíce wattů. Zároveň by mělo být během akce trochu utlumeno veřejné osvětlení v centru,“ vysvětlil Pavel Janečka ze společnosti Thorn Lighting.

Pyramida bude svítit každý večer od devíti hodin až do 25 září. Světla by se měla vypínat před půlnocí, reflektory budou hlídat policisté i městský kamerový systém. Podle organizátorů akce bude pyramida paradoxně nejlépe vidět, když bude ve městě horší ovzduší.

Akci, jejíž začátek v pátek doprovodí také slavnostní ohňostroj a v následujících dnech pak další bohatý program, vznikla na podporu kandidatury Ostravy na titul Evropské hlavní město kultury 2015.

>> Doprovodný program Cheopsovy pyramidy

* čtvrtek 2. září – Velikonoční ostrAv

Divadelní a televizní režisér Radovan Lipus uvádí přednášku s názvem Velikonoční ostrAv, která tematizuje kontrast velkorysosti a malosti v sochařství i plastikách Moravské Ostravy.

* pondělí 13. září – Architektonické nasvětlování budov

Architekti Zdeněk Bláha a Aleš Kaňa pronesou přednášku na téma využití světla v architektuře a architektonické nasvětlování budov.

* úterý 14. září – Život a umění v Chufuově době

Hana Benešovská, která se dlouhodobě zabývá staroegyptským uměním se zaměřením na sochařství v období Staré říše a paleografii, přednese svou přednášku o životu a umění v Chufuově době.

* středa 15. září – Přednáška v rámci tematického cyklu měřítko a proporce

Petr Hurník, vysokoškolský pedagog vyučující na Vysoké škole báňské–Technické univerzitě v Ostravě, se v urbanistické tvorbě zaměřuje mimo jiné na otevření diskuse o obnově veřejných prostor a úvahy o návratu citu do města.

* pátek 17. září – Jak se stavěly pyramidy

Egyptolog s archeologickou praxí Jaromír Krejčí dlouhodobě specializuje na řešení otázek egyptské archeologie a dějin 3. a 2. tisíciletí před Kristem. Obecně se pak zabývá vývojem egyptské architektury, především monumentální, a možnostmi trojrozměrných počítačových rekonstrukcí.

* pondělí 20. září – Monument a dokument

Petr Hrůša, zkušený český architekt, se představí se svou přednáškou Monument a dokument.

* úterý 21. září – Egypt – architektura a archeologie očima fotografa

Martin Frouz, známý fotograf časopisu National Geographic Česko, zasvětil část své tvorby dokumentaci archeologických výzkumů Českého egyptologického ústavu FF UK v Egyptě.

* čtvrtek 23. září – Lidské měřítko – přesahy

Významný český architekt Josef Pleskot se v současné době věnuje architektonickému rozvoji v Ostravě, spolupracuje například na projektu Dolní oblast Vítkovice.