Vedle moderního vzhledu a uplatnění technologií se změnilo také rozmístění jednotlivých prospektů, všechny letáky a propagační materiály jsou nyní pohromadě.

V nových infocentrech je veřejně dostupný internet a rozšířil se i okruh nabízených vstupenek. Pobočka v Nové Karolině už vznikla jako moderní, v horizontu dvou let se počítá ještě s rekonstrukcí pobočky na radniční věži.

„A v příštím roce chystáme ještě vznik takzvaných mobilních infocenter, které ‚zabalíme‘ do dodávky a budeme se jimi prezentovat na nejrůznějších akcích i mimo Ostravu,“ plánuje ředitel OIS Jan Šumbera.