Podle informací Deníku jsou kapacity prostor všech školských zařízení v městském obvodu Ostrava-Jih zaplněny pouze z poloviny. U ZŠ a MŠ Mitušova 8 by mělo dojít k uzavření. Žáci společně se zaměstnanci by se tak měli postupně začít stěhovat do vedlejší ZŠ a MŠ Mitušova 16, a to do roku 2021. „O uzavření naší školy jsem neobdržela žádnou oficiální zprávu, nevím o tom. Poslední tři roky zaznamenávám nárůst počtu žáků, především díky dvěma ročníkům speciální logopedické třídy. Nevidím tedy důvod, proč by měla být škola uzavřena," vyjádřila se k možnému uzavření ředitelka ZŠ a MŠ Mitušova 8 Marie Sikorová.

Výrazný babyboom se neočekává

Vedoucí odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury Milan Stoch doplnil, že se v obvodě každoročně narodí méně než tisíc novorozeňat. „Podle odborníků se ani v příštích letech nedá očekávat nějaký výrazný babyboom. Naše sídliště stárne. Dnes už i mateřské školy plně nevyužívají své kapacity a počet dětí ve školkách klesá," uvedl Milan Stoch. Ředitel ZŠ a MŠ Mitušova 16, která by v případě uzavření Mitušovy 8 měla všechny žáky v budoucnu přijímout, se k celé záležitosti odmítl vyjádřit. „Jedná se o postupný proces naplánovaný až do roku 2021, kdy by už do budovy Základní a mateřské školy Mitušova 8 nenastupovali noví prvňáčci. Pokud bychom současnou situaci neřešili postupným sloučením, za několik let by tato tvrdá varianta logicky musela nastat," popsal radní pro oblast školství Adam Rykala (ČSSD).

Co na to říkají rodiče dětí?

„O ničem zatím nevíme. Nejde o to, že by děti začaly navštěvovat vedlejší základní školu, ale jsme moc rádi, že chodí tady do třídy s méně žáky. Paní učitelky mají na děti více času a o to přece jde," řekli Deníku rodiče z Ostravy-Hrabové, kteří přišli vyzvednout ze školy svého syna, nechtěli však uvést svá jména.

Jestliže popsaný návrh odsouhlasí radní a následně i zastupitelé Ostravy-Jihu, je podle informací Deníku pravděpodobné, že se z jedné budovy základní školy stane denní stacionář pro tělesně postižené seniory a z druhé pak domov pro seniory. Plánované změny by se ovšem nevztahovaly na budovu Mateřské školy Mitušova 8. V té by zůstaly děti i učitelky.

Rozhodnou zastupitelé

O osudu Základní a mateřské školy Mitušova 8 bude rozhodovat zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih. Na čtvrteční schůzi rady totiž návrh na sloučení Základní a mateřské školy Mitušova 8 s vedlejší Základní a mateřskou školou Mitušova 16 prošel, a to jednohlasně. „Návrh na sloučení bude příští týden předložen na zastupitelstvu," potvrdila Deníku Tereza Thérová z tiskového oddělení obvodu Ostrava-Jih