TROCHA HISTORIE

Název obvodu se navzdory havířskému znaku v podobě zkříženého mlátku a kladívka v erbu neváže k dobývání uhlí (kope se v porubu), ale s kácením stromů. Jejich vymýcením, vyrubáním totiž vzniká osada nazývaná Poruba, s první zmínkou v roce 1434. V jejím vlastnictví se časem střídají různé šlechtické rody i panství.

Významná obec s mj. dvěma vodními mlýny i železniční stanicí ale ztrácí s rozvojem průmyslu svou vesnickou tvář. Zejména po válce se stává domovem pro horníky i hutníky z šachet a fabrik (obě tyto profese tady mají své sochy). Na postupně číslovaných obvodech rostou sídliště, jak v duchu socialistického realismu, pak panelové.

„Před čtyřmi lety Poruba přišla o první a jediný tovární komín,“ říká Martin Otipka z radnice. Tu nyní více trápí, že přichází o obyvatele. Kdysi jich má „Velká Poruba“ má přes sto tisíc, jenže se Svinovem, Třebovicemi, Plesnou, Martinovem, Krásným Polem i Pustkovcem. A ty vytvářejí po odtržení v 90. letech samostatné ostravské části.

PORUBA DNES

V současné době v obvodě oficiálně trvale nežije ani dvaašedesát tisíc lidí. Přibývá více a více seniorů, studenti VŠB-TUO mívají v Porubě pouze dočasný pobyt. „Patříme však k nejlepším adresám v Ostravě!“ nechává se slyšet starostka Lucie Baránková Vilamová. Obvod si zakládá například na tom, že na území nemá ani jednu ubytovnu pro sociálně slabé.

Za problémovou lokalitu, kde musí například v ostravském Jihu či v Mariánských Horách a Hulvákách často a pravidelně zasahovat policie, se v Porubě mohla dříve brát snad jen Dělnická ulice a okolí s nejstaršími činžáky zdejšího obvodu. „Ale i to se mění. Domy se opravují, funguje tu kamerový systém,“ míní starostka a zdůrazňuje i místní nový dům seniorů „Harmonie“.

Za klíčový projekt v současné době pak označuje renovaci Oblouku postaveného sice podle sovětského vzoru, dnes představujícího jeden ze symbolů Poruby.

Na jádro obvodu v duchu SORELA (socialistického realismu) jsou místní tuze pyšní a to stejné platí také o zeleni. Jen aktuální dopravní problémy lidem pijí krev a s nimi souvisí i následující otázka pro starostku.

OTÁZKA PRO STAROSTKU

close Starostka městského obvodu Ostrava-Poruba Lucie Baránková Vilamová. info Zdroj: Deník/Radek Luksza zoom_in Starostka městského obvodu Ostrava-Poruba Lucie Baránková Vilamová. Starostce Ostravy-Poruby Lucii Baránkové Vilamové jsme položili několik otázek, první z nich souvisela s aktuální situací, ve které se obvod nachází: Co říkáte na to, že do Poruby může být poněkud složitější se dostat, jelikož většina příjezdů je rozkopána?

Má to dvě roviny: Všichni samozřejmě chceme mít kvalitní silnice a z toho pohledu je třeba kvitovat, že se staví a opravuje, ale pak je tady ale pohled člověka, který musí používat auto a dennodenně stává zácpách. Ten je samozřejmě naštvaný. Problémy pramení z toho, že skoro každá stavba má jiného investora. Od kterého se navíc informace dozvídáme postupně a Poruba má jen omezené možnosti, jak to ovlivnit. Přesto do toho vstupujeme, v zimě jsme vyvolali společnou schůzku s investory, při které jsme se snažili tuto záležitost aktivně řešit. Podařilo se nám alespoň eliminovat souběh dvou oprav, a to rekonstrukce Mongolské ulice, která už je hotová, a ulice Nad Porubkou tak, že se nedělaly najednou. Dále jsme požádali kraj, aby opravu mostu přes Odru v Přívoze posunul alespoň o měsíc. Opět jsme chtěli co nejvíce elimininovat souběh uzavírek. Kraj nám nakonec vyšel vstříc, i když částečně. Nejhorší situace je v obvodě o prázdninách, kdy však celkově doprava vždy o něco poklesne. V září by má být v provozu nový kruhový objezd v ulici Nad Porubkou, to propustnost dopravy zase naopak zlepší.

KRÁTCE Z OBVODU

Památná chvíle se blíží

Rekonstrukce domu kultury (DK) Poklad je hotová. V těchto dnech na stavbě – v jejíž dokončení svého času věří málokdo – probíhají kolaudační řízení.

close Velká žranice s Lukášem Hejlíkem a místními bistry v Ostravě-Porubě. info Zdroj: Deník/Martin Pleva zoom_in Nedávná akce s Lukášem Hejlíkem před kulturním domem Poklad v Ostravě-Porubě.

„Už jsme před potvrzením zkušebního provozu,“ vzkazuje Darina Daňková, jednatelka společnosti Akord & Poklad. Premiérovou akcí v novém má být 1. srpna slavnost pro porubské seniory – jubilanty.

Oficiální otevření se očekává ve druhé dekádě měsíce. Do konce roku, jak Daňková připomíná, má za západním, pravým křídlem DK Poklad stát parkovací dům s více než stovkou míst pro auta návštěvníků. 

Cirkusový program je tu

Pátý ročník mezinárodního festivalu „nového“ cirkusu a pouličního divadla vypukne v porubských ulicích od pátku 6. srpna. Slibuje tři dny toho nejlepšího, co současný svět daného umění nabízí – čtyři scény, na nichž se představí čeští i zahraniční performeři. 

close Hlavní třídu v Porubě opět oživí Cirkulum. info Zdroj: Deník/Radek Luksza zoom_in Hlavní třídu v Porubě opět oživí Cirkulum.

Hlavním dějištěm CIRKULUM 2021 se opět stane Hlavní třída, představí se zde například Agro the Clown, Oculus, Hugo Miro. CoCo & LuLu… Další představení se odbudou v DK Poklad (The Losers, 3 Chefs).