Kruhovým atriem uprostřed vstupujeme do nového architektonického skvostu za více než miliardu korun mezi Forem Nová Karolina a Trojhalím. Právě tudy se bude vcházet do jednotlivých kancelářských prostor, pouze komerční prostory budou přístupné zvenčí.

Prozatím šestipatrový objekt společnosti Contera vypadá červeně, tento dojem však navozují jen krycí fólie okenních rámů. Po jejich stažení bude Organica celá černá s výraznými nerezovými římsami mezi jednotlivými patry.

Přestože opět nasněžilo, počasí stavařům stavbu neplánovaně nijak zvlášť nekomplikuje. „Samozřejmě větší mráz či chumelení má dopad na produktivitu, ale při tvorbě harmonogramu jsme se zimou počítali. Přesto i nyní probíhá na střeše montáž a napojování vzduchotechniky, navíc dosud nám v lednu počasí spíše přálo,“ hodnotí vnější vlivy projektový manažer Contery Tomáš Kult.

Zajímavosti

Na stavbě nyní pracuje v průměru už přes 300 lidí denně, včetně zedníků, obkladačů i nejpočetněji zastoupených sádrokartonářů. Unikátní budova už při své stavbě přináší řadu zajímavostí. Specifická je zejména fasáda, která vlastně není fasádou. A ani zdaleka není rovná, říkají ji „zubatice“.

Snímky z exteriéru a pohledy z nejvyšších pater budovy do okolí najdete ve fotogalerii výše, na fotografie z interiéru se můžete podívat níže:

Fotogalerie: Ostravská Organica - interiér, leden 2023

Třímetrová okna, která nejsou otevírací a de facto plní roli fasády, vytvářejí zuby. V zákrytech o šířce asi 40 centimetrů pak každý druhý modul funguje jako větrací klapka budovy.

„Místo fasádního systému jsme už při projektování a vypisování tendru zvolili okenní systém uzavření budovy,“ vysvětluje Tomáš Kult s tím, že Organica se nezasklívá zvenčí, ale zevnitř. „Celá fasáda se proto montuje bez lešení. Nyní jej sice stavíme, ale to až v závěrečné části stavby a jen pro montáž mezipatrových nerezových říms.“

Zatímco lešení se nyní nakrátko teprve staví, do konce února naopak zmizí obří jeřáby. Některé z nich mají navíc věž v půdorysu samotné budovy, proto jsou ve stropech podzemních garáží obří díry, které se teprve dobetonují.

Stovky tisíc děr

V souladu s dnešními trendy hraje zásadní roli v Organice pohledový beton, který prozatím vidíme téměř všude tam, kde nejsou sádrokartonové záklopy. Viditelný bude na stropech – tedy tam, kde nebudou akustické panely, i na sloupech vylévaných do papírového bednění.

„Proto jsou naprosto hladké,“ zdůvodňuje až „mramorový“ vzhled sloupů projektový manažer. Kanceláře pak tvoří především sadrokartonové stěny a prosklené příčky. Zatímco stěžejnímu nájemci, IT společnosti TietoEvry, Organica připraví prostory na klíč, někteří nájemci si je budou dokončovat sami.

I dnes slyšíte v Organice téměř neustále v akci vrtačky. Stavbu doslova prošpikovaly, a to bez nadsázky.

„Fasáda je velmi složitá, navíc bude krytá římsami. Ptal jsem se proto dělníků, kolik děr museli do betonu pro kotvení fasády vyvrtat. Odhadují to zatím na víc než 200 tisíc děr,“ zmiňuje Tomáš Kult, podle něhož asi čtyřicet tisíc děr si vyžádá jen montáž deseti tisíc akustických panelů a další desítky tisíc děr už bylo potřeba vyvrtat pro instalace.

Nezbytní geodeti

V Organice téměř nenajdete pravý úhel. Není to jen dojem zvenčí, velkou práci mají i sádrokartonáři s jednotlivými kancelářemi tvořenými do oblouků. I proto se na stavbě neobejdou bez geodetů, kteří stavbu nejen vytyčili, ale jsou nezbytnou silou i v jejím průběhu.

„Tvar budovy vyžaduje velký počet vytyčovacích bodů, aby vše sedělo, a protože máloco se zde dá odměřit od nějaké osy, dělá se veškeré vytyčení fasády, ale i vnitřních příček a oblouků ve spolupráci s geodety,“ zdůvodňuje náš průvodce všudypřítomné stojany.

Se svými kolegy také sleduje, jak budova průběžně sedá v terénu. Od započetí stavby už klesla podle plánu asi o centimetr a půl. Nemusí to vypadat jako mnoho, ale ostatně i chystaný mrakodrap z druhé strany obchodního centra o výšce maximálně 175 metrů může v průběhu času sesednout nanejvýš o devět centimetrů. „Dobré je, že stavba si sedla rovnoměrně,“ zmiňuje Tomáš Kult.

Vypomůžou si s parkováním

Nájemci Organiky a jejich zaměstnanci mohou počítat s více než 300 parkovacími místy ve dvou podzemních podlažích. Všechna místa budou jejich. Investor má však dohodu s vedlejším Forem Nová Karolina o vzájemné výpomoci. Co to znamená v praxi?

„Potřeby administrativního a nákupního centra se mohou vzájemně doplňovat. Při špičce v nákupním centru, například o víkendech či před Vánoci, jim pro veřejnost některá místa v Organice uvolníme. Oni nám zase poskytnou pro zaměstnance některá svá parkovací místa v pracovním týdnu,“ popisuje dohodu Tomáš Kult.

I v garážích se bude parkovat v kruhu, nikoli v blocích. Po obou stranách vjezdu do podzemních garáží se nacházejí chodníky, ty však nebudou pro pěší, ale zaměstnance-cyklisty, jimž bude v garážích k dispozici kolárna, a to i s vlastním hygienickým zázemím se sprchami.

Samotný sjezd do podzemních garáží bude z ulice K Trojhalí v místech mezi kruhovým objezdem a pěší lávkou do obchodního centra. Napojení si nevyžádá žádné dopravní úpravy typu semaforů či kruhového objezdu.

Žádné dopravní špičky

„V administrativních budovách nejsou dopravní špičky jako ve fabrikách, kdy začínají velké skupiny ve stejný čas, proto nedojde k velkému zatížení v krátkém časovém úseku,“ předchází možným dotazům veřejnosti Tomáš Kult.

Klíčový nájemník, společnost TietoEvry, začne „v novém“ fungovat ve třetím kvartálu letošního roku. Do konce roku by se pak měli nastěhovat i další nájemníci.

Organica je nyní obsazena asi z osmdesáti procent, a to včetně kavárny a provozovatele velkého fitness centra.

Venku bude mít Organica i svůj vlastní parčík viditelný už na vizualizacích, ve spolupráci s městem a architekty se nyní jedná o celkové proměně náměstí Biskupa Bruna tak, aby spolu s parčíkem navozovaly dojem jednolitého veřejného prostranství.