Peníze z Evropské unie jsou pro mnohé obce a města velkou šancí, jak si dovolit opravu školu nebo třeba postavit kanalizaci. Již delší dobu si ale stěžují nejen na náročnou administrativu, kterou s sebou nese příprava žádostí, ale i zdlouhavé čekání na peníze poté, co se svým projektem uspěly. To by se mohlo možná ještě do konce roku zlepšit.

„Úspěšný žadatel nejprve zaplatí realizaci celé akce a teprve následně jsou mu prostředky poskytnuty. My se nyní snažíme, aby ty platby byly průběžnější. Dílčí faktury by se schvalovaly na Úřadu regionální rady, ta je zkontroluje a pak žadatel přijde do předem nasmlouvané banky, která ji proplatí,“ vysvětlil náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Marián Lebiedzik.

To by mohla být pro obce dobrá zpráva. Obecní rozpočty totiž bývají pěkně napnuté, a aby si mohly dovolit velkou investiční akci celou předem zafinancovat, musejí se obvykle zadlužit. A pak i rok a půl čekat, než se jim dotace objeví na účtu. Jestli se krajům podaří změnu prosadit, obcím by stačilo mít k dispozici pouze částku, kterou se na financování podílejí. „O změně nyní jednáme s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem financí, do konce roku by to snad mohlo začít fungovat,“ dodal Lebiedzik.

Problémy ohledně čerpání finančních prostředků z Evropské unie řešila uplynulé dva dny komise Rady Asociace krajů, která se sešla v Ostravě. Zástupci komise například navrhují, aby bylo podstatně více peněz vyčleněno pro projekty z oblasti životního prostředí. Přesunout by se tam mohla například část z desíti miliard korun, které stát získal prodejem emisních povolenek a určil pro program Zelená úsporám. Zástupci krajů míní, že i tyto peníze by měly být použity na zateplování veřejných budov. Do nedávné výzvy z Operačního fondu Životní prostředí v oblasti energetických úspor, tedy hlavně zateplování budov a využívání obnovitelných zdrojů, Moravskoslezský kraj předložil 26 žádostí s celkovými náklady 1,2 miliardy. „Nicméně potřeba finančních prostředků na tento typ žádostí v kraji je podstatně vyšší,“ podotkl Lebiedzik. Množství žádostí za celou republiky přitom přesáhlo finanční možnosti této výzvy o více než tři a půl miliardy.