Díky staniční sestře neurologického oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě Evy Haxha a týmu odborníků ze společnosti Famiredo byla vyvinuta speciální aplikace pro tablety a chytré telefony. Ta umožní dorozumívání pacientů s řečovým handicapem i beze slov za pomocí piktogramů a doteků na displeji.

Aplikace je založena na komunikaci pomocí jednoduchých obrázků a doteků prsty a je určena především pro vstupní ošetřovatelské zhodnocení pacientova stavu a domluvu ohledně jeho základních potřeb a obtíží. Pokračování na straně 2

„Získávání plnohodnotných informací v rámci vstupního sesterského posouzení je u pacientů s poruchou řeči mnohdy velmi těžké, často nedostatečné a neúplné," vysvětlila Eva Haxha.

Jak dodala, zatímco u pacientů, u kterých není řeč jakkoliv omezena, trvá odebrání chorobopisu okolo 20 až 30 minut, u osob s řečovým omezením trvá stejný proces až hodinu. „Použití už zmíněné aplikace tuto dobu zkrátí zhruba na třetinu," doplnila staniční sestra s tím, že další výraznou výhodou je fakt, že pacienti s poruchami řeči nejsou vystavováni stresu a nepříjemným situacím.

„Stávalo se, že pacienti, kteří nemohli mluvit nebo například trpěli koktavostí, se při komunikaci se sestřičkou kvůli psychickému bloku úplně ,zasekli´ a neřekli vůbec nic. Takové situace jsou naštěstí minulostí," dodala staniční sestra, které se nápad týkající se vzniku speciální aplikace zrodil v hlavě už v průběhu studia na Slezské univerzitě v Opavě.

Zmíněnou aplikaci jen ve Vítkovické nemocnici v Ostravě podle její mluvčí Radky Miloševské vyzkoušely už desítky pacientů s poruchou produkce řeči a další více než stovka zájemců si aplikaci stáhla volně z internetu.