Ve středu bylo uvedeno do provozu v Městské nemocnici Ostrava. Jeho vybudování přišlo nemocnici na více než devět milionů korun, které uhradila z vlastních zdrojů. Pokud by toto pracoviště nevybudovala, hrozilo by uzavření oddělení Klinické onkologie.