Hlásit se do něj mohou zájemci starší 18 let, kteří mají řidičský průkaz skupiny B, alespoň roční praxi v řízení vozidla a mají ukončeno základní vzdělání. Nově nabízený akreditovaný kurz bude trvat tři týdny, přičemž dva týdny budou věnovány teoretické výuce a týden praktické části. „Účastníci se během kurzu seznámí se základy veřejného zdravotnictví, nahlédnou do somatologie, ale třeba i psychologie, kde se dozvědí, jak přistupovat k nemocným, zraněným a rodičkám. Nedílnou součástí je přitom také praktický nácvik komunikačních dovedností,“ uvedla Lucie Balcarová, personální manažerka Vítkovické nemocnice.

Teoretická část akreditovaného kurzu se bude konat od 27. do 31. května a od 17. do 21. června 2019. Praxi se pak účastníci budou věnovat od 1. do 4. července. Kurz bude ukončen závěrečnou zkouškou, která je složena z teoretické i praktické části. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu povolání řidiče zdravotnické dopravní služby. Zájemci o absolvování kurzu, jehož cena je 6500 korun, se mohou hlásit do středy 15. května 2019 u personální manažerky Vítkovické nemocnice na e-mailu lucie.balcarova@vtn.agel.cz. Nezaměstnaným může také uhradit kurz úřad práce.

Schůze Klubu přátel hornického muzea Ostrava, úterý 7. května 2019
OBRAZEM: Aktivní život klubu přátel hornického muzea