Novou pomůckou je již vybaveno 87 nemocnic po celé republice.

Neslyšící pacienti v městské a vítkovické nemocnici mají nově k dispozici vydatného pomocníka, který jim umožní dorozumět se s lékaři. Je jím speciální tablet. Ten nemocnicím dlouhodobě zapůjčila obecně prospěšná společnost Tichý svět, která poskytuje neslyšícím služby již od roku 2006.

„Software nainstalovaný v přístroji zprostředkovává on-line tlumočení do znakového jazyka, a usnadní tak komunikaci mezi zdravotníkem a pacientem," shrnula fungování nové služby mluvčí Vítkovické nemocnice Rad- ka Miloševská. Pokud se zdravotnický personál nemocnice nyní setká s pacientem, který má vadu sluchu nebo neslyší vůbec, a zároveň ovládá znakovou řeč, může se s ním rychle a účinně domluvit.

Zdravotníci pomocí komunikačního programu osloví tlumočnici společnosti Tichý svět, která je nonstop k dispozici on-line.

„Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery. Sdělení pacienta tlumočník přeloží do mluveného jazyka. Také je možné poslat zpět slyšícímu i neslyšícímu člověku vzkaz," vysvětlila Miloševská.

Peníze z koncertu

Jak uvedla Marie Horáková, ředitelka společnosti Tichý svět, jen v loňském roce překládali jejich tlumočníci on-line na 25 tisíc hovorů ze znakového jazyka. Tuto nepřetržitou službu zavedli v roce 2010. „Stávalo se, že v noci volali z nemocnice, že tam mají neslyšícího, a rychle potřebovali tlumočníka. Fyzicky se to nedá tak rychle zvládnout, zejména pokud je to akutní," vysvětluje Horáková, co je přivedlo na myšlenku zřídit tlumočení on-line. Pak ale zase narazili nemocnice k tomu neměly potřebné technické vybavení. Prostřednictvím adventního koncertu, přenášeného Českou televizí, se podařilo sehnat prostředky a za ně nakoupili stovku tabletů. Vybavili je softwarem a 87 již rozdali do nemocnic po celé zemi.

„Nyní pro nemocnice tlumočíme tak dva až tři hovory týdně. Postupně jejich počet roste s tím, jak se projekt rozjíždí," doplnila Horáková a dodala, že časem se chtějí zaměřit také na úřady a policii.

A jak nemocnice řešily kontakt s neslyšícím dosud? „Buďto přišli s tlumočníkem, nebo sestřičky odezíraly hovor ze rtů. Někdy přišly na řadu i tužka a papír," popsala Magda Otáhalová z ostravské městské nemocnice.