„Pořád jsem slýchával totéž – že to nejde zvládat. A je pravda, že když jsem začínal, z většiny neuvolněných starostů v okolí se rychle stali uvolnění,“ popisuje své začátky ve funkci Ladislav Bárta.

Při návštěvě sousedních Zbyslavic jsem zjistil, že jak už to u malých obcích někdy bývá, máte společný kostel a hřbitov, jemuž dochází kapacita. Jak situaci vyřešíte?
Minulý měsíc začaly práce na rozšíření, respektive výstavbě nového hřbitova hned přes cestu. Je to jedna z nezanedbatelných investičních akcí, které každoročně řešíme. Hřbitov historicky přináleží ke kostelu, takže vlastníkem je církev, my jsme pouze správci hřbitova. Zprvu jsme hledali schůdnější řešení spočívající v rozšíření stávajícího hřbitova, které se nepodařilo najít. Proto jsme se ve spolupráci se Zbyslavicemi přiklonili k výstavbě nového hřbitova na našich pozemcích.

Proč se s farností nepodařilo najít společnou řeč?
Křížily se naše pohledy na věc. Se hřbitovem sousedí farská zahrada, kam už v minulosti hřbitov jednou rozšířený byl. Nás napadlo rozšířit jej ještě o kousek dál, s čímž už církev nesouhlasila a má na to plné právo. Proto jsme zvolili přirozeně se nabízející řešení výstavby nového hřbitova hned za cestou.

Kdy by měl nový hřbitov stát?
Práce by měly být hotové do konce roku. Náklady ve výši zhruba 3,5 milionu korun si se Zbyslavicemi podělíme napůl. Na hrobová místa a kolumbárium jsme vyčlenili zatím polovinu plochy, která bude oplocena, zbytek zatím zůstane zatravněný jako rezerva do budoucna. Předpokládáme však, že na následujících dvacet až třicet let máme kapacitu hřbitova vyřešenou a že ani příští generace se jí nebudou muset zabývat.

Z okolních obcí jste jeden z mála neuvolněných starostů. Dá se starostování časově skloubit s předcházejícím životem?
Funkci vykonávám čtvrté volební období a celou dobu jako neuvolněný starosta. Pořád jsem slýchával totéž – že to nejde zvládat. A je pravda, že když jsem začínal, z většiny neuvolněných starostů v okolí se rychle stali uvolnění. Mně to však přišlo jako ideální skloubení péče o firmu a obec. Časově se to dá stihnout, když k sobě máte šikovné lidi. Ať už děvčata úřednice nebo místostarostu, který je shodou okolností také neuvolněný.

Dělá tedy pro Olbramice někdo takzvaně na plný úvazek?
Šikovné dvě úřednice. Co se ale týče politiky, tak máme starostu a místostarostu, a jelikož nemáme radu, následuje rovnou dalších sedm zastupitelů. Místostarosta má na starost spíše komunální politiku, organizuje také pracovníky na sečení trávy či úklid sněhu. Já se účastním spíše různých jednání.

Třeba těch v rámci spolku za klidný život kolem dálnic, jehož jste například se sousedními Klimkovicemi členy?
Sousední Klimkovice řeší problém s dopravou primárně v případě uzavření dálničního tunelu. Olbramice oproti tomu trápí „pouze“ dálniční hluk, a to nejen v lokalitě Janovic, ale paradoxně více možná spíše v samotných Olbramicích, které se rozprostírají v kopci a hluk se zde hodně nese. Není to tak, že by mě občané dennodenně posílali stěžovat si po úřadech, ale osobně cítím, že hluk je problém.“