Více než týden jsou totiž kompletně zavřené základní i střední školy. A tak namísto tabule ve třídě teď žáci i učitelé hledí do monitoru počítače, protože výuka se přestěhovala do online prostoru. Jenže ne všichni distanční vzdělávání fyzicky i psychicky zvládají. Je učivo dostačující? Není toho naopak až moc? Kde mám vzít další počítač, když mám doma více dětí – žáků?

O odpovědi nejen na tyto otázky mohou zoufalí kantoři nebo rodiče bezplatně požádat například ostravskou poradnu, fungující pod hlavičkou Národního pedagogického institutu (NPI) ČR.

Školený tým

Princip je jednoduchý. Na této webové stránce stačí vyplnit formulář. Uvedete, jestli jste rodič nebo učitel, popíšete, jaký máte problém a poté už Vám buď zavolá nebo napíše někdo z týmu zkušených psychologů, terapeutů či speciálních pedagogů.

Pomoc najdete také v krajských Centrech podpory.

„Rodiče sami nás oslovují jen zřídkakdy, většinou to za ně zprostředkují školy. V současné chvíli jsou to nejčastěji dotazy na technické vybavení, na možnost, kde je lze sehnat pro děti, žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo i jen vícečetných rodin. Dále se řeší obsah učiva v rámci distanční výuky, zda se držet osnov, jak moc, zda neprosazovat spíše kompetence a podobně,“ přibližuje krajský metodik Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání Ostrava Michal Prokeš.

Tápou hlavně starší učitelé

Přicházejí také žádosti o proškolení v rámci online výuky.

„Především pokud se jedná o starší pedagogický sbor, škola si neví rady, jak to uchopit. Nebo se chce posunout do jarního působení, kdy zadávala jen úkoly offline. Ty pak přesměrujeme na kolegy z projektu SYPO (pozn. red. Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů). Také se zvyšuje poptávka po expertních službách online. Jde především o koučink a mentorink pro vedení škol, supervize, řešení, jak dosáhnout efektivity při výuce online a podobně,“ vysvětluje Michal Prokeš s tím, že obrátit se na poradnu může opravdu kdokoli.

„Věříme, že se nám daří problémy vyřešit. Naše centra pomoc spíše zprostředkovávají, máme dobrou síť odborníků. Doporučíme ty konkrétní na konkrétní problémy, zařízení a podobně,“ dodává. Více informací o ostravském centru se zájemci dozví v tomto odkazu a obrátit se mohou také přímo na Michala Prokeše na číslo 775 866 910 či mail michal.prokes@npicr.cz. Další informace jsou rovněž dostupné zde