Vedení školy se rozhodlo problém řešit rázně, což nelibě nesou rodiče postižených žáků. Je vina pouze na straně žáků, kteří měli vědět, že kouření elektronických cigaret je zakázáno?

Moravskoslezský deník opakovaně žádal o vyjádření ředitele základní školy Petra Novotného, který ale na otázky odpovědět odmítl s tím, že je považuje za tendenční.

„Nevím, zda bych na ně dokázal správně odpovědět, takže děkuji za prostor, ale nic říkat do médií nebudu," řekl ředitel školy Petr Novotný.

Na redakci Moravskoslezského deníku se obrátili rodiče dvou žáků, kteří byli vedením školy za prohřešek v pololetí potrestáni. Z obav o další budoucnost svých dětí si ani jeden z nich nepřál zveřejnit své jméno.

„Řeknu to upřímně, mám strach, aby se dítěti vedení školy ještě nějak dále nemstilo. Měli jsme doma pokažené celé Vánoce a celý problém řešíme vlastně ještě teď," říká jedna z maminek, které se nelíbí přístup vedení školy.

„Nejhorší na celé věci je to, že naše děti nikdo kouřit nechytil. Samy se pod nátlakem přiznaly, ale to nebylo bráno jako polehčující okolnost. Vadí mi, že vedení školy přistoupilo hned k trestům, a nesnažilo se nejprve děti na problém s kouřením nějak upozornit," podotkla maminka, která nechala Deníku nahlédnout do korespondence mezi vedením školy a rodiči.

Co říká zákon V červenci 2009 byl v ČR schválen zákon, který elektronickou cigaretu definuje: „výrobek napodobující funkci tabákového výrobku nebo tabákové potřeby, jehož účelem je vdechování nikotinových výparů, včetně příslušenství takových výrobků".

Co se ve Frýdlantě nad Ostravicí vlastně stalo?

V průběhu podzimu se podle všeho ve škole rozmohlo kouření elektronických cigaret.

„Podle trestů, které nakonec žáci dostali, kouřily ve škole desítky žáků. Škola se k celé věci postavila direktivně a všechny bez rozdílu potrestala. Doma jsme se o kouření našeho dítěte dozvěděli až na základě dopisu, který nám přišel pár dní před Vánocemi! Nikdo nás na problém neupozornil ani nás nekontaktoval. Vedení školy se chová arogantně, hned přistoupilo z našeho pohledu k exemplárním trestům, což mi vadí. A to hlavně proto, že se děti ke kouření přiznaly," uvedla jedna z maminek.

Sama si chvíli dokonce myslela, že děti ani školní řád neporušily. „Kouřily prý jen páru s ovocnou příchutí. Já to rozhodně neschvaluji a dceři jsem k tomu řekla své. Ona se mi ale dušovala, že si myslela, že se to smí. Pak se přiznala, a stejně je za to trestaná. To mě rozčiluje, protože bych od školy vyžadovala stejně striktní dodržování svých povinností. Na škole neproběhla v tomto směru žádná osvěta, což považuji za zásadní chybu ředitele školy," zdůraznila matka.

Deník požádal o vyjádření učitele Daniela Foldynu, který ve Frýdlantě nad Ostravicí již šest let soukromě doučuje místní děti a podle svých slov má o celém problému dostatek informací.

„Způsobem řešení této kauzy pan ředitel Petr Novotný jen potvrdil, že neví nic o pedagogickém citu a o psychologii dětí. V tomto případě v prvé řadě selhala škola, protože děti doopravdy nemusely nebo nemohly vědět, že elektronická cigareta je zakázána, zvláště když v nich byly náplně bez nikotinu, pouze tedy voňavé páry, které nemají s drogami nic společného a jsou to i dle výrobce zdraví neškodné látky. Tohle se mělo řešit tak, že ředitel všechny účastníky vezme do ředitelny, chytí je obrazně řečeno kolem ramen a řekne, že tohle ne, kluci, tohle tady nestrpíme. Ještě v ten den měla být elektronická cigareta explicitně zmíněna ve školním řádu, každé dítě v ten samý den mělo mít v žákovské knížce novou informaci o tomto fenoménu a teprve od této chvíle by měla škola právo trestat," míní Foldyna s tím, že mu vadí hlavně to, že ve škole neproběhla žádná osvěta.

„Za sprosťárnu a vrchol arogance moci ze strany ředitele pak považuji to, jak tlačili na děti, ať se přiznají, že to pro ně bude polehčující okolnost. Což byl ve výsledku jediný důkaz, který posloužil k těmto absurdním trestům, které nemají s výchovným účelem nic společného," dodal Foldyna.

K TÉMATU

Ani elektronická cigareta do školy nepatří
Za posledních pět let zaznamenalo kouření elektronických cigaret výrazný vzestup v řádech stovek procent oproti klasickým cigaretám.

Přestože používání e-cigarety patří k nesrovnatelně zdravějším alternativám klasického kouření, do škol jednoznačně nepatří. Mluví o tom zákon 379/2005 Sb., § 8, který zakazuje kouřit ve vnějších i vnitřních prostorách všech typů škol a školských zařízení, a to včetně e-cigaret. Jsou ale o tom žáci a studenti informováni? Probíhá ve školách vůbec nějaká osvěta osvěta?

„Náš školní řád zakazuje kouření jako takové. Žák kouřící elektronickou cigaretu tedy porušil školní řád stejně jako žák kouřící dýmku nebo doutník," říká ředitel Wichterlova gymnázia Jan Netolička. Důležitý je ale kontakt s rodiči.

„Přece jen vychováváme děti společně, takže se rodiče snažíme informovat o všem důležitém. Skutečnost, že žák kouřil ve škole a porušil pravidla, považuji za důležitou, proto bychom rodiče určitě informovali. Ne proto, aby si to doma s hříšníkem vyřídili, ale abychom se mohli domluvit na vzájemném postupu a řešení. Je ovšem pravda, že na naší škole k takovým případům dochází naprosto ojediněle," uvedl Jan Netolička.

Zákaz kouření elektronických cigaret platí i na Gymnáziu Hladnov.

„Stojí to v našem školním řádu, jeho porušení posuzujeme vždy individuálně případ od případu," říká ředitel gymnázia Daniel Kašička. Pokud by to bylo poprvé, s největší pravděpodobností by byla žákovi udělena důtka ředitele školy.

„Když žák poruší školní řád a hrozí mu kázeňské opatření, vždy o tom třídní učitel informuje rodiče, se kterými to také projednává. Pokud se jedná o závažnější záležitost, případ řeší školní poradenské pracoviště, které tvoří metodik prevence, výchovný poradce a školní psycholog," uvedl Daniel Kašička.

Ovšem ne všechny školy postupují v této záležitosti takto rozumně…