Ukázat lidem kostely jinak, než jak je znají, pozvat je za zábavou, poznáním i ke klidnému zastavení to je poslání Noci kostelů. Letos se v Moravskoslezském kraji do této akce zapojí 110 kostelů a modliteben.

Jednotlivé farnosti a sbory připravují na Noc kostelů pestrý program prohlídky kostelů, sakristií, varhanních kůrů, věží, výstavy bohoslužebných rouch, předmětů a knih. Také ochutnávky mešních vín, koncerty nebo videoprojekce. Vše bude přístupné zdarma.

Poutnické pasy

Vzhledem k načasování Noci kostelů na první červnový den myslí organizátoři v programu i na nejmenší návštěvníky. Specialitou letošní Noci kostelů v ostravsko-opavské diecézi jsou poutnické pasy, které zahrnují všechny přihlášené kostely, kaple a modlitebny. Pro získání certifikátu poutníka nebude nutné sehnat razítka všech 110 kostelů, ale jen sedmi z nich. K razítkům však bude nutné hledat i odpovědi na dotazy.

„V poutnických pasech je ke každému kostelu položena speciální otázka, kterou bude možné zodpovědět pouze při návštěvě a prohlídce daného místa. Dotazy jsou příležitostí objevit často nepoznaný detail či prostor nebo si všimnout nějaké pozoruhodnosti," uvedl koordinátor Noci kostelů pro ostravsko- -opavskou diecézi Miroslav Přikryl s tím, že po návštěvě alespoň sedmi přihlášených kostelů a za správné zodpovězení sedmi otázek bude možné na ostravsko-opavském biskupství získat certifikát poutníka.

Nejvíce kostelů bude otevřeno v Ostravě a okolí. Prohlédnout si interiér kostela a vybrat si z nabídky místních společenství bude na Ostravsku možné na téměř třiceti místech. Na Bruntálsku a Krnovsku se do Noci kostelů zapojilo patnáct subjektů. Silné zastoupení mají také kostely ve Frýdku-Místku a okolí, na Novojičínsku a Opavsku.

Ve stejném termínu se otevírají brány kostelů nejen v celé České republice, ale také na Slovensku a v Rakousku. Poprvé se Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) konala před sedmi lety ve Vídni, postupně se rozšířila do dalších regionů a zemí.

Podrobný program Noci kostelů najdou zájemci na adrese: www.nockostelu.cz.