Večer (a noc) plný přednášek, prezentací, diskusí, workshopu a exkurzí. Nejen to přinese první ročník Noci práva, jehož testovací podoba se v mnohem menší míře uskutečnila loni v Brně a slavila úspěch.

Letos se Noc práva uskuteční také v Ostravě, Olomouci a Praze, a to 6. března – na počest stého výročí vyhlášení a nabytí účinnosti Ústavní listiny Československé republiky z roku 1920.

PRÁVO, FOTBAL A POLITIKA

"Jde o nepolitickou, neziskovou akci, která má zpopularizovat právo a přiblížit ho veřejnosti. Nechceme z lidí dělat právníky, ale jsme schopni v rámci programu přiblížit role advokáta či soudce a blíže je pochopit," vysvětlil viceprezident spolku Nugis Finem, hlavního organizátora akce v Brně, Matěj Krempl. 

"V ČR všichni rozumí politice, fotbalu a právu, ale tady si uvědomí, že vše není tak jednoduché. Že advokát tu není od toho, aby hájil skutek, ale danou osobu, aby byla dodržována všechna práva. Že dokud není někdo usvědčen, není možné s ním jednat jako s vinným."

K SOUDU I DO VAZBY

V Ostravě se organizování Noci práva ujal nadační fond Paragraf a jeho předseda správní rady Petr Kausta, který zajistil bohatý program na řadě míst. "Například na okresním soudu proběhne simulované soudní řízení, se skutečnými soudci, státními zástupci, advokáty i vězeňskou službou. Přítomní si udělají představu, jak soudní řízení probíhá a že Soudkyně Barbara a podobné pořady jsou jeden velký nesmysl,“ uvedl Kausta s tím, že roli obžalované si "střihne" skutečná soudkyně z okresního soudu. Ve vazební věznici se uskuteční komentované prohlídky, ty jsou připravené i v ústavu soudního lékařství a na řadě dalších míst přednášky," říká.

Z DIVÁKŮ SOUDCI

Například v Divadle Jiřího Myrona se odehraje divadelní představení ze soudní síně – obžalovaný Lars Koch neuposlechl rozkazu a sestřelil unesené letadlo plné lidí, se kterým měl terorista v úmyslu narazit do mnichovské Allianz Arény, kde v tu chvíli sledovali fotbalvoý zápas sedmdesát tisíc lidí. 

"Sami diváci se tady stanou porotou a budou hlasovat, zda má být obžalovaný odsouzen či osvobozen," láká Petr Kausta a zmiňuje i promítání amerického filmu 12 rozhněvaných mužů s Jiřím Voskovcem v kině Vesmír v centru Ostravy. "Je to jeden z filmů, který rozhodl o tom, že jsem šel dělat advokacii a právo," přiznal Kausta. Přihlašovat se na jednotlivé akce bude možné od začátku února na webu nocprava.cz. Prohlídky jsou zdarma, akce v kulturních zařízeních povětšinou za poplatek.

K TÉMATU

Program 1. ročníku Noci práva v Ostravě (6.3.2020)

Okresní soud v Ostravě: simulované trestní řízení s následnou diskusí a účastní profesionálů. Vstupné zdarma, nutná rezervace, kapacita 130 míst, délka 240 minut, začátek v 18 hodin.

Vazební věznice Ostrava: komentované prohlídky pro studenty středních škol. Vstupné zdarma, nutná rezervace s osobní identifikací, kapacita 2 x 25 osob, délka 60 minut, prohlídky v 17 a 18 hodin.

Ústav soudního lékařství FNO: komentované prohlídky. Vstupné zdarma, nutná rezervace, kapacita 5 x 30 osob, délka 30 minut, prohlídky probíhají od 18 do 21.30 hodin.

Divadlo Jiřího Myrona: Divadelní hra Teror se soudním líčením a vtažením diváků do rolí soudců o vině, či nevině. Vstupné 400 korun, nutná rezervace, kapacita 60 osob, délka představení 95 minut, délka diskuse 100 minut, začátek v 19 hodin.

Kino Vesmír: promítání amerického filmu 12 rozhněvaných mužů s následnou diskusí s odborníky. Vstupné zdarma, nutná rezervace, kapacita 500 osob, délka filmu 96 minut, délka diskuse 100 minut, začátek v 19 hodin.

Krajský úřad, sál zastupitelstva: promítání dokumentárního filmu Tváři v tvář démonům s následnou diskusí. Vstupné zdarma, nutná rezervace, kapacita 90 osob, délka filmu 60 minut, délka diskuse 100 minut, začátek v 17 hodin.

Dolní Vítkovice, Svět techniky: komentovaná prohlídka výstavy Crash!!! s ukázkou vozového parku a výbavy policie a pořádkové jednotky. Vstupné zdarma, nutná rezervace, kapacita 15 osob, délka 30 minut, 11 prohlídek od 17 do 22.30 hodin.

Heligonka: humorné povídání a zpívání o právu s českým advokátem, popularizátorem práva, příležitostným hercem a "zpívajícím právníkem" Ivo Jahelkou. Vstupné 200/250 korun, nutná rezervace, kapacita 150 osob, délka 90 minut, začátek v 19 hodin.

Magistrát Ostravy, sál zastupitelstva: přednášky Právo na spravedlivý proces (16.45 až 18 hodin), Právo na náhradu škody (18.30 až 19.30 hodin), Právo na právní pomoc (20 až 21 hodin), Právo na ochranu před drogovou kriminalitou (21.30 až 22.30 hodin) a Právo na návrat do společnosti (23 až 24 hodin). Vstupné zdarma, nutná rezervace, kapacita 100 osob, délka 60 minut.

Český rozhlas Ostrava, přednáškový sál: přednášky Právo rodiny na štěstí (16.45 až 18 hodin), Právo na lékařskou pomoc (18.30. až 19.30 hodin), Právo volby v závěru života (20 až 21 hodin), Právo na důstojné umírání v domácím prostředí (21.30 až 22.30 hodin) a Právo na důstojné a bezpečné stáří (23 až 24 hodin). Vstupné zdarma, nutná rezervace, kapacita 130 osob, délka 60 minut.