„Zatímco na začátku našeho dotazníkového šetření respondenty obtěžovalo nošení roušek minimálně, s přibývajícími týdny v dotazníku uvádí toto opatření jako zatěžující,“ vysvětluje vedoucí průzkumu docentka Hana Tomášková z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví ostravské lékařské fakulty.

Průzkum také ukázal, že se s mimořádnou situací čím dál tím obtížněji vyrovnávají ženy ve věku 30 až 44 let, které už dva měsíce bojují s velkým množstvím povinností spojených s chodem domácností, péčí o děti a jejich výukou, a to vše musí často skloubit s prací z domova.

Epidemiologové z průzkumu vysledovali, že víc než o své zdraví, se lidé obávají ekonomických dopadů souvisejících s pandemií koronaviru a rostoucí nezaměstnaností. Tyto obavy mají zejména lidé v produktivním věku. Největší obavy o své zdraví mají starší, často osamělí lidé.

Epidemiologové se z průzkumu překvapivě také dozvěděli, že po psychické stránce snášejí současnou mimořádnou situaci mnohem hůře studenti, svobodní lidé a rodiče na mateřské dovolené. Psychicky situace značně poznamenala také respondenty, kteří uvedli, že v průběhu pandemie ztratili zaměstnání.

Víc než 1 150 lidí také využilo možnost připojit k dotazníku svůj vlastní komentář. Nejvíc komentářů se týkalo kritických připomínek k jednotlivým krokům vlády nebo opatřením k řešení pandemie COVID-19. Řada lidí kroky vlády označila jako chaotické a nesrozumitelné. Velmi negativně vnímali lidé také dočasný zákaz přítomnosti otců u porodu.

Epidemiologové však našli ve vzkazech i mnoho pozitivních komentářů. Respondenti často děkovali lidem v „první linii“ – ať už zdravotníkům, hasičům, sociálním pracovníkům, pracovníkům služeb a dalším profesím. „Pokud se naučíme jako národ vzájemnému respektu, dodržování nastavených pravidel, asertivitě a nezištné pomoci, nad pandemií zvítězíme,“ stálo v jednom ze vzkazů.

„Hodně komentářů se týkalo také obav a strachu o své blízké, obav z ekonomického propadu a nezaměstnanosti. Objevily se i obavy ze zneužití situace k omezení osobních svobod i po skončení pandemie a ohrožení demokracie,“ dodává docentka Tomášková s tím, že celý průzkum budou odborníci z epidemiologického ústavu ještě podrobně analyzovat a své výsledky postupně zveřejňovat také v odborných publikacích.