"Už první den fungování nové ambulance zde lékaři ošetřili 75 dětí. V převážné většině se jednalo o respirační onemocnění. Na Ostravsku totiž zatím k poklesu počtu nemocných dětí, na rozdíl od jiných okresů v Moravskoslezském kraji, nedošlo," komentovala situaci mluvčí FNO Petra Petlachová

Jak už Deník dříve upozornil, LPS pro děti a dorost funguje v nově upravených prostorách Polikliniky FN Ostrava v Ostravě-Porubě, na ul. 17. listopadu, a to v pracovní dny v době od 16 do 22 hodin, a o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin - viz přehled níže.

Akutní stavy po 22. hodině ošetří na svých odděleních všechna tři dětská oddělení v Ostravě, a to ve fakultní nemocnici, Městské nemocnice Ostrava i Nemocnici AGEL ve Vítkovicích.

Areál Fakultní nemocnice Ostrava z výšky.
Dětská pohotovost v Ostravě začala fungovat ve FN v Porubě

„Samozřejmě že velmi citlivě vnímám stávající problémy, které souvisí se zajištěním lékařské pohotovostní služby v okrese Ostrava, která je nedílnou součástí poskytování primární péče. Aby nedošlo v metropoli Moravskoslezského kraje a jejím okolí k omezení dostupnosti a kvality zdravotní péče o děti a dorost, rozhodli jsme se pomoci. O nemocné děti se bezpečně postaráme,“ uvedl k otevření dětské pohotovosti ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant.

LPS není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony, které lze vyžádat v době standardního denního provozu zdravotnických zařízení.

Do systému služeb je aktuálně zapsáno 20 pediatrů. „Rád bych poděkoval kolegyním a kolegům z ambulancí v terénu, kteří povinnost sloužit na pohotovosti nemají, ale přesto se do péče ochotně zapojili. Stejně jako kolegyně a kolegové z dětských lůžkových oddělení. Služby máme pokryty na několik měsíců dopředu,“ doplnil přednosta Kliniky dětského lékařství FN Ostrava Jan Pavlíček.

Od ledna 2023 funguje LPS v Ostravě takto:

Pro děti a dorost (do doby dosažení 18 let věku) NOVĚ v upravených prostorách nemocniční polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava na ul. 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava-Poruba v pracovní dny v době od 16 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 22 hodin.

Pro dospělé LPS nadále zajistí Městská nemocnice Ostrava ve stávajících prostorách na ul. Varenská č. 3131/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, a to v pracovní dny od 17 do 22 hodin a o víkendech a svátcích od 8 do 20 hodin.

NEPŘEHLÉDNĚTE: Po ukončení ordinačních hodin LPS poskytne pacientům v případě potřeby nutnou a neodkladnou zdravotní péči nejbližší zdravotnické zařízení podle bydliště pacienta na příslušném pracovišti dané nemocnice.

Zubní pohotovost (DENTAL EMERGENCY) bude nadále poskytována v areálu společnosti Ridera Sport na ul. Závodní č. 2885/86, 703 00 Ostrava-Vítkovice (za parkovištěm sousedícím s vítkovickým fotbalovým stadionem ze strany ul. Rudná).
Na časovém harmonogramu se také nic nemění, to znamená, že v pracovní dny zde bude zubní LPS poskytována přes noc v době od 18 do 6 hodin a o víkendech a svátcích v nepřetržitém provozu 24 hodin denně.

Po ukončení ordinačních hodin LPS poskytne pacientům nutnou a neodkladnou zdravotní péči nejbližší z uvedených nemocnic podle bydliště pacienta.

Podobu poskytování LPS pro následující tříleté období schválila rada Moravskoslezského kraje 12. prosince  - více zde.