Situace se sešly v jedno období, každá má ale jinou příčinu. Na první pohled nejneočekávanějším výběrovým řízením na ostravské scéně bylo to do Vítkovice Arény, městské organizace spravující sportovní zařízení, z jejíhož čela byl uvolněn a později bohužel i zemřel Libor Folwarczny.

Do výběrového řízení do užšího vedení společnosti mohli zájemci posílat své přihlášky do 31. března, přičemž se má za to, že výherce by mohl být i novým předsedou tříčlenného představenstva. I proto, že podle informací Deníku jsou mezi nimi zajímavé persony, například výkonný ředitel vítkovického hokeje Petr Handl, u něhož už se v kuloárech hovoří o tom, že by to měl ze své stávající pozice k té nové velmi blízko. Oficiálně zatím nic není potvrzeno.

„Výběrové řízení ještě není uzavřeno, v tuto chvíli proto nelze nic komentovat,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová, která před časem zaujala místo v tříčlenném představenstvu, které bylo léta dvoučlenné a po nečekané zprávě by v něm zůstal jen místopředseda a zároveň šéf městských rekreačních zařízení Sareza Jaroslav Kovář.

Nová etapa čeká také Městskou knihovnu Ostrava, kde po dvaadvaceti letech končí ve funkci ředitelky Miroslava Sabelová. „Knihovna měla loni sto let, a tak i já jsem rekapitulovala, přičemž jsem zjistila, že za posledních dvaadvacet let jsem se nezastavila, a požádala jsem o uvolnění,“ řekla Deníku Miroslava Sabelová, která vnitřně cítí, že má „splněno“. „Je za námi kus práce, mnoho přestěhovaných či zrekonstruovaných knihoven, jejich plně automatizovaný provoz,“ vyjmenovává končící ředitelka některé klíčové milníky své éry.

Muzeum už šéfa má

Do výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky městské knihovny lze přihlášky stále zasílat, a to do 25. května. Očekávaný nástup do funkce je 1. září, tedy ve stejný den, kdy se nové role po letité šéfce Jiřině Kábrtové ujme v Ostravském muzeu Filip Petlička. Kábrtová končí v muzeu dokonce po pětačtyřiceti letech, polovinu toho času byla ředitelkou. „Už několik let jsem tím městu ‚vyhrožovala‘. Dlouhodobě jsem naznačovala, či spíše dávala na srozuměnou, že s volebním obdobím končím i já. V 69 letech člověk opravdu cítí, že už potřebuje odpočinek,“ řekla už dříve Deníku Kábrtová.

Filipa Petličku zvolila hodnotící komise jako nejlepšího nástupce. Je absolventem bakalářského studia Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2020 studuje magisterský obor muzeologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Od téhož roku pracuje pro Český výbor Mezinárodní rady muzeí ICOM a dříve byl též vedoucím oddělení prezentace Památníku Lidice, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR.