"Pro cyklisty i pěší vznikne bezpečná a rychlá trasa spojující pravý břeh řeky Ostravice přímo s areálem DOV. Součástí tohoto propojení bude nová mostní lávka přes řeku, navržená architektem Josefem Pleskotem. Vybudování lávky je jedním ze strategických projektů rozvoje města, její stavba by se měla stihnout zrealizovat během příštího roku," uvedla mluvčí města Andrea Vojkovská.

Připravovaná trasa o délce 550 metrů a šířce 4 metry pohodlně přivede cyklisty i pěší z pravého břehu Ostravice až do samého centra Dolních Vítkovic k Velkému světu techniky. Bude mít asfaltový povrch, vhodný i pro in-line bruslení a povede od řeky Ostravice přes železniční vlečku kolem čistírny odpadních vod a ústit bude vedle vchodu do Velkého světa techniky na Vítkovické ulici.

Největší DinoPark v republice se nachází v Doubravě.
DinoPark Ostrava o víkendu otevře své brány. Zimní oblečení s sebou

Obě překážky, řeku Ostravici i železniční vlečku, překoná nově vybudovaná, na lanech zavěšená ocelová lávka. V budoucnu se bude postupně celé území dále upravovat a kultivovat.

Lávka a stezka pro pěší i cyklisty umožní pohodlné napojení na cyklotrasu na pravém břehu Ostravice, vedoucí takřka z Beskyd až po Landek. Propojení odstraní jednu z bariér území a cyklisté mířící z nebo do Dolních Vítkovic se vyhnou problematické jízdě - například po Českobratrské ulici nebo po ulici 28. října.

Vizualizace lávky, která propojí DOV a centrum Ostravy.Vizualizace lávky, která propojí DOV a centrum Ostravy.Zdroj: Magistrát města Ostravy

„První myšlenka přemostění v místě stávajícího popílkovodu za Velkým světem techniky vznikla v roce 2016 a nyní se tento záměr pro zásadní rozvoj cyklodopravy konečně začíná měnit v realitu,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová s tím, že k překonání řeky bude nově sloužit jednoduchý, a přitom působivý most, vybudovaný podle návrhu architekta Josefa Pleskota.

Variant bylo více

„K úvaze bylo nejprve více variant řešení, včetně toho využít konstrukci stávajícího popílkovodu. Nakonec jsme se rozhodli pro vybudování úplně nové lávky a na ni navazující stezky, svažující se do areálu DOV. Aktuálně jsme ve fázi zpracovávání dokumentace pro stavební povolení. To bychom měli získat do konce tohoto roku. Zahájit stavbu bychom chtěli příští rok na jaře a dokončit ji do konce roku 2022,“ doplnila náměstkyně Šebestová.

Sadu Boženy Němcové v Ostravě-Přívoze.
Místo, kde se po setmění Ostravané nezdržují, čeká změna za více než 13 milionů

Ocelová mostní lávka pro pěší i cyklisty, propojující pravý břeh Ostravice s někdejším industriálním areálem, bude zavěšena na elegantních a funkčních nosnících, v bočním pohledu ve tvaru písmene A. Delší pole lávky nad řekou bude zavěšeno na třech lanech, kratší pole na dvou lanech. Délka mostu bude 160 metrů, nacházet se bude ve výšce 7,2 metru, ukotven bude na pylonu ve výšce 28 metrů, pochozí šířka lávek bude 4,1 metru. Most i stezka budou kvůli bezpečnosti nasvíceny.

Slovo architekta

„Spojování architekturou je moje životní téma. Prospěšné propojování odlehlých míst pomocí lávek a mostů pokládám za vrchol prozřetelného urbanistického myšlení. Když se spojení opravdu povede a je silné, těží z něho obě místa. Město rozkvétá! Jsem přesvědčený, že spojení Ostravy a Vítkovic právě v tomto místě přinese Ostravě jako celku hodně užitku a přidané hodnoty a vnímavým uživatelům navíc radost z netradičních výhledů. Sofistikovaná, lehká, zavěšená, ocelová konstrukce dá pocit vzdušnosti a rozhodně souzní s ostravským duchem,“ doplnil autor návrhu, architekt Josef Pleskot.

Vyhlídkový let nad Ostravou. Na snímku areál Dolní Vítkovice.
Obnoví krásu vysokých pecí? Nová organizace v Ostravě Museum+ hledá ředitele

Architekt Josef Pleskot se podílí na projektu Dolních Vítkovic už od roku 2009. Navrhoval tak nejen hlavní stavby, jako multifunkční hala Gong, nový Svět techniky nebo interaktivní technické muzeum z bývalé energocentrály známé jako U6, ale také například současnou podobu památkově chráněného objektu Heligonka.

Je též autorem návrhu muzea Ministerstva zemědělství, umístěného v areálu. Na studii trasy, kterou dokončil v lednu 2020, navázala další příprava projektu. Celkové náklady na zhotovení projektové dokumentace, dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně zajištění související inženýrské činnosti činí podle smlouvy téměř 2 miliony korun bez DPH. Předpokládané náklady na realizaci lávky i stezky jsou 60 milionů korun bez DPH.

Vybudování mostní lávky je součástí vlajkového projektu Rozvoj území mezi Novou Karolinou a Dolními Vítkovicemi ve Strategickém plánu rozvoje města Ostravy (fajnOVA). Jeho cílem je propojení širšího centra města s okolními obvody, v tomto případě Vítkovicemi. Areál Dolní oblasti Vítkovice má nejen rekreační charakter, ale je také zázemím pro kulturní i sportovní instituce a zároveň sídlem řady firem. Do budoucna se tak očekává další rozvoj této lokality - VÍCE ZDE