„V současné době se na zeleném prostranství mezi domy nachází několik menších objektů určených k volnočasovému vyžití, které si lidé sami postavili na tomto obecním pozemku. Bohužel, vznikají zde sousedské neshody ohledně podoby, umístění i užívání. Proto jsme prostřednictvím dotazníků zjišťovali, jakou podobu si místní obyvatelé přejí,“ uvedl starosta Richard Vereš.

Muž z Olomoucka viněný ze sexuálního vydírání školaček u krajského soudu v Ostravě
Z internetového predátora se vyklubal postižený muž. Soud v Ostravě ho potrestal

Na základě tohoto průzkumu, kdy obyvatelé Nové osady vyznačili do mapy, co si přejí v parku umístit, připravil architekt projekt, který bude realizován podle finančních možností obvodu nejpozději v roce 2022.

Nová osada ve Slezské Ostravě se těší na nový park.Zdroj: Městský obvod Slezská Ostrava

V projektu je zapracováno dětské hřiště, workoutové hřiště, dva ostrůvky s posezením, nové veřejné osvětlení, odpadkové koše, bezpečnostní kamery. Provedena bude i úprava zeleně, vybudovány budou mlatové cestičky a zpevněné plochy.

Revitalizace vyloučené lokality Zárubek, listopad 2020 v Ostravě.
Nová tvář ostravského ghetta Zárubek. Vystěhovaní se ale vrací. A ne z nostalgie