Stane se tak poté, co návrh Ministerstva kultury ČR schválila na svém jednání v závěru loňského roku vláda. Nová radnice se stala symbolem Velké Ostravy, přičemž právě letos si celou řadou akcí připomínáme stoleté výročí od vzniku projektu Velké Ostravy.

Nová radnice v Moravské Ostravě byla vybudována v letech 1925–1930 podle společného projektu brněnského architekta Vladimíra Fischera a ostravských stavitelů Františka Koláře a Jana Rubého, interiéry navrhoval ostravský architekt Karel Kotas. Náklady na stavbu přesáhly 50 milionů korun; tato částka se prakticky rovnala všem ročním příjmům tehdejšího řádného (neinvestičního) městského rozpočtu, z čehož si lze učinit přibližnou představu o tom, kolik by nás taková stavba stále dnes. Slavnostní otevření proběhlo v den 12. výročí vzniku ČSR, 28. října 1930.

Třešně v Klimkovicích-Hýlově, 11. 6. 2024.
Klimkovické třešně dozrávají, místní pamatují i bohatší úrody

Díky svým monumentálním dimenzím (jde o zhruba 7200 m² zastavěné plochy a 187 000 m³ obestavěného prostoru) se tato unikátní stavba stala největší radnicí v republice, a tento primát drží dodnes. Nepřehlédnutelnou dominantou je radniční věž, sahající do výšky 86 metrů. Naopak v interiéru je zajímavou technickou památkou funkční paternosterový výtah v jižním křídle, zprovozněný v roce 1928. Na umělecké výzdobě radnice se podílelo několik významných umělců – grafik Emanuel Hrbek, sochaři Josef Axmann, Rudolf Březa a Václav Hynek Mach. Poslední z nich je autorem čtyř monumentálních soch na průčelí radnice, které jsou alegoriemi hornictví, vědy, obchodu a hutnictví. Nelze zapomenout ani na fakt, že stavba radnice dala impuls výstavbě zcela nové čtvrti, která významně rozšířila městské centrum.