„Plamen si tam někdo dolepil, značka s plamenem opravdu neexistuje,“ říká Pavel Švec z údržby dopravního značení Ostravských komunikací.

Silnici i se značkami má ve správě centrální městský obvod, podle jehož mluvčího Davida Račáka se tato „aktivita“ nestala v centru Ostravy poprvé. „Údajně jde mladistvé, kteří se vlepováním nějaké nálepky do této značky baví. Jedná se o klasickou dopravní značku, kterou se tímto pokouší někdo znehodnotit,“ potvrzuje Račák.

Radnice po odhalení nebo na podnět občanů nechává takto „zneplatněné“ značky uvést do původního stavu. „Jedná se však o dlouhodobý problém. Prostě je to pro někoho zábava.“