Na území města bylo do konce roku 2022 vyznačeno 294 km cyklistických stezek a tras. V uplynulých pěti letech město investovalo do výstavby cyklostezek více než 308 milionů korun a dokončeno bylo 22,46 km nových cyklostezek. Unikátní dopravní cestou je cyklopropojení centra města s Dolní oblastí Vítkovic lávkou dle architektonického návrhu Josefa Pleskota.

Cyklostezka v ulici Železárenská, 23. června 2023, Ostrava.
VIDEO: Nečekaná překážka. V Ostravě uprostřed nové cyklostezky se tyčí sloup

„Nové cyklostezky jsou budovány v souladu s koncepcí cyklodopravy města, stavby většinou navazují na již vybudované úseky a propojují tak jednotlivé části Ostravy. Letos byly dokončeny již tři stavby cyklostezek napříč městem, v realizacích dalších pokračujeme. Při výstavbě nové cyklotrasy M, S Mečnikovova – Žákovská dojde k propojení stávajících cyklistických tras na okrajích území, nabídne bezpečnější možnost jízdy cyklistům v městských obvodech Ostrava-Jih, Vítkovice, Nová Ves, Mariánské Hory a Hulváky. Celková délka nové trasy je 6,4 km. Náklady na stavbu přesáhnou 29 milionů bez DPH, výstavba potrvá 84 týdnů,“ doplnil Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice i dopravu.

Cyklotrasové novinky

V ulici Mečnikovové dojde k prodloužení cyklotrasy B, směrem k ulici Palkovského, v ulici Oborného dojde k propojení s cyklotrasou F, vedoucí do přestupního terminálu Hulváky. Následně dojde k prodloužení cyklotrasy F, vedoucí terminálem Hulváky, dále podél ulice Sokola Tůmy až k ulici Novoveské. V křižovatce ulic Plzeňská, 28. října dojde k napojení na cyklotrasy M a S. Dále dojde k propojení s cyklotrasou F, vedoucí podél ulice U Hrůbků a závěrečný úsek se napojí na cyklotrasu L na ulici Říční.

Dále pokračuje stavba cyklistického propojení Poruby s přilehlou Vřesinou. Trasa je zhruba 450 metrů dlouhá, náklady na stavbu činí 13,7 milionů korun. Nová stavba doplní chybějící propojení komunikací v souběhu se silnicí I/11, pokračování pěší komunikace od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692 a následně řeší společné stezky pro cyklisty a chodce, umožňující přístup obyvatel Poruby k rekreačnímu středisku Skalka a Střelnici Poruba.

Hotová cyklolávká která propojí Dolní oblast Vítkovice a centrum města, 8. června 2023, Ostrava.
VIDEO: Ostrava se dočkala. Lávka z Dolních Vítkovic do centra hlásí otevřeno

Od února mají lidé k dispozici novou stezku pro chodce a cyklisty podél ulice Cholevova v Hrabůvce, v úseku od ulice F. Lýska po ulici J. Herolda. Díky nové stavbě je možný kontinuální průjezd, cyklista nemusí mezi místy projíždět po komunikaci. Délka trasy, zahrnující cyklostezku a chodník pro pěší, je 262,5 metru.

V červenci byla dokončena také nová cyklotrasa dlouhá 935 metrů, vedena podél ulice Železárenské v Ostravě-Mariánských Horách, od ulice 1. máje po ulici Mrštíkovu.

Bikesharing je u Ostravanů populární

K cestování v moravskoslezské metropolo lidé rádi využívají i systém sdílení kol – takzvaný bikesharing. Zmíněná sdílená kola mohou lidé v Ostravě využít k přepravě již od roku 2019, město tento ekologický způsob dopravy podporuje a dále rozvíjí. Letošní novinkou bylo propojení s celoroční jízdenkou ODIS, které uživatelům přineslo možnost půlhodinové jízdy na kole zdarma.

„Pro období června až září jsme navýšili počet jízdních kol k zapůjčení na 1100 kusů, které lidé naleznou na cca 350 výpůjčních stanovištích. Sdílená kola opatřil provozovatel také účinnějšími uzamykacími systémy,“ konstatoval Aleš Boháč, náměstek primátora.

Elektrokoloběžky. Ilustrační foto.
Elektrokoloběžky nesouvisí s leností. Mají prostě jinou roli, říká prodejce

V roce 2022 bylo provedeno celkem 513 747 výpůjček sdílených jízdních kol (v roce 2021 pak 515 224 výpůjček) a počet uživatelů vzrostl na 73 156 osob (předloni se jednalo o 66 423 osob).

„Celkově najela sdílená kola vloni víc než 672 tisíc kilometrů. Dominovalo vypůjčení kol do 15 minut, které lidé volili ve více než 91 procentech. Nejvytíženější stanicí zůstala Nová Karolina, největší počet výpůjček sdílených kol jsme vloni evidovali v červnu. Doplnit mohu i další statistické zajímavosti z roku 2022. Nejvíc si lidé půjčovali sdílená kola v týdnu od 16. do 22. května, rekordním dnem, ve kterém lidé uskutečnili nejvíce zápůjček byl 15. červen. Pokud bychom analyzovali dny v týdnu, ve kterých si lidé vloni nejčastěji půjčovali sdílená kola, pak to nejvíc výpůjček bylo evidováno ve čtvrtek,“ doplnil na závěr statistický výčet náměstek primátora Aleš Boháč.