Část parkoviště u muzea už dlouhé měsíce zeje prázdnotou, ze země zpoza oplocení na kolemjdoucí dýchá minulost. Památkáři zde totiž našli cenná sklepení. Lidé ale chtějí budoucnost – moderní blokovou zástavbu s byty a kavárnami, která v lehkých náznacích navrátí do těchto míst podloubí. „To bylo slávy a už je tu rok pletivo,“ povídají si kolemjdoucí.

„Terénní část archeologického výzkumu byla dokončena v listopadu minulého roku, nyní se zpracovává nálezová zpráva,“ upřesňuje město vývoj. Výzkum měl však skončit o půl roku dřív a letos se mělo začít stavět.

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Místo toho se čeká, až zhruba za týden a půl nabude platnosti územní rozhodnutí. Poté bude konečně možné připravit dokumentaci pro stavební povolení a provedení stavby. „Vydání stavebního povolení předpokládáme do poloviny příštího roku a zahájení vlastní stavby v první polovině roku 2021,“ říká mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská.

Podle aktuálních odhadů by i přes zpoždění měla být stavba dokončena v roce 2022. Město však potřebuje mít archeologický průzkum také z pozemků pod samotnou zástavbou, současný výzkum se totiž týkal jen úzkého pásu na hranici zástavby a ulice. „Tento průzkum by měl být zahájen na podzim a dokončen v příštím roce,“ podotýká Vojkovská.

PROSKLENÁ MINULOST

Pokud tomu tak skutečně bude, dodržení termínu stavby za zhruba 390 milionů korun by už nemělo stát mnoho v cestě. V takzvaných Nových laubech by mělo vzniknout 85 bytů a v podzemí 174 parkovacích míst, v řešení je také to, jakým způsobem lidem zpřístupnit nalezené historické chodby, zda proskleným chodníkem či třeba vitrínami v ulici.

Ve stejném roce město očekává dokončení nárožního domu v křižovatce ulic Biskupská a Kostelní (37 bytů, 50 parkovacích míst), o rok dříve, v roce 2021, v lokalitách Janáčkova (26 bytů, 16 parkovacích míst), Střelniční (11 bytů) a Husova (23 bytů).