„Chceme do centra přilákat nové rezidenty a také navýšit počet parkovacích míst,“ vysvětluje primátor Tomáš Macura. V rezidenci vznikne pět nadzemních a dva a půl podzemních pater.

Součástí bytového domu budou obchodní prostory a parkoviště s kapacitou 174 míst. Zhruba polovina z nich bude určená rezidentům, druhá polovina i pro veřejnost. Byty o velikosti od 1+kk po 4+kk budou rozloženy do jednotlivých obytných bloků.

„Nejlukrativnější jsou samozřejmě bloky směrem k Masarykovu náměstí. Uvnitř objektu vznikne také atrium a na střeše bude umístěna vegetace,“ popisuje investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Město nabízí projekt Nové Lauby z části soukromému investorovi, který jej postaví. Po dokončení stavby Ostrava plánuje odkoupit dva z pěti bloků na ulicích Muzejní a Pivovarská, které budou sloužit jako nájemní byty. Zbylé tři pětiny prostor si ponechá soukromník, tedy tři bloky s byty, nebytové jednotky a jim odpovídající počet parkovacích míst.

Zdroj: Youtube

„V podmínkách není dáno, co bude investor se zbývajícími byty dělat, zda je prodá, nebo je bude pronajímat,“ dodává primátor.

Projekt město připravuje už od roku 2015. V současnosti probíhá stavební řízení a archeologický průzkum. Na jeho základě zjistili, že se v oblasti původně nacházela bytová zástavba společenské a politické elity. Ta byla zdemolována v 60. letech minulého století.

Do prvního výběrového řízení na investora projektu se nikdo nepřihlásil. Město se proto rozhodlo uspořádat druhé, tentokrát bude projekt spolufinancovat. Výběrové řízení na investora bude mít tři fáze. „Klíčové v této chvíli je, aby potenciální zájemci projevili zájem v prvním kole výběrového řízení do 20. srpna,“ uvádí náměstkyně primátora Bajgarová.

Stavět se začne příští rok na jaře. „Pokud město ani napodruhé s nikým neuzavře smlouvu, objekt postaví samo,“ zdůrazňuje primátor Macura. Odhadovaná cena za stavbu je asi 450 miliónů korun. Projekt by měl být dokončen do konce roku 2023.