Bývalé gynekologicko-porodnické oddělení v areálu zrušené krajské nemocnice v Zábřehu se již brzy stane srdcem ostravské lékařské fakulty. Již v září má být dokončena budova, kde na ploše 8,5 tisíce čtverečních metrů budou umístěny učebny a laboratoře, které budou sloužit nejen studentům Lékařské fakulty Ostravské univerzity, ale také k výzkumu.

Rekonstrukce přijde na více než 400 milionů korun. „Je to prostor, který fakulta potřebuje. Pro nás je klíčové, abychom nastartovali výzkum v oblasti biotechnologií. To ale vyžaduje mít specializované laboratoře, které my nyní nemáme kde umístit. Tato budova bude vlastně klíčem k tomu, abychom tento výzkum mohli rozjet," uvedl rektor Ostravské univerzity Jiří Močkoř.

Otevřený prostor

Na vlastní úpravu areálu přispělo 25 miliony korun také město Ostrava. Za tyto peníze bylo postaveno parkoviště, zdemolovány zchátralé objekty, přeloženy inženýrské sítě, postaveny kotelny a zpracovány nezbytné projektové dokumentace.

Po dokončení rekonstrukcí a úprav areálu na rozhraní obvodů Vítkovice a Zábřeh by zde měl vzniknout otevřený prostor, který nebude jako v minulosti oddělovat plot. Naopak bude plynule napojen na sportovní areál U Cementárny. Přístup do něj budou mít nejen studenti, ale také veřejnost.

Klidová zóna

„Celý areál projde úpravami, kdy zde budou vytvořeny klidové zóny a rovněž kultivována zeleň. Tím, že v areálu dojde zároveň ke změně dopravní obslužnosti, bude vytvářet oázu klidu v centru této lokality," uvedl rektor.

Jak doplnil, Lékařskou fakultu Ostravské univerzity nyní navštěvuje kolem dvou tisíc studentů a každý rok přibývá stovka dalších.