Ze stávajících 15 tramvajových linek v Ostravě zůstane 10, budou jezdit většinou častěji, ne tak přeplněné (či naopak prázdné), počítat bude třeba s přestupy. Na některých trasách Deník vytvořil modelové příklady s tím, jak by se cestovalo nyní a v budoucnu a pro přehled (či při porovnání čestnosti spojů) zvolil časy vždy ve špičku od 14 hodin.

SERIÁL DENÍKU: Díl 5. Jak se cestování MHD změní pro lidi z Vítkovic?

SMĚR CENTRUM

Páteřní osu Vítkovic po Ruské ulici dnes obsluhují dvě linky (2 a 12), spojení s centrem města tak mají Vítkovice zajištěné ve špičku střídavě co dvě a osm minut (oba spoje jezdí co deset minut dvě minuty po sobě). A dvě linky Vítkovicím zůstanou. Vedle linky 2, která coby páteřní linka pojede nadále přímo na Hlavní nádraží, to bude nově linka 6. Ta, na rozdíl od stávající linky 12 mířící na Hranečník, pojede rovněž na Hlavní nádraží, čímž se pro tuto část Vítkovic spojení s centrem města ještě zlepší. Nově pojedou spoje v prokladu co dvě až pět minut (linka 2 co pět minut, linka 6 co deset minut).

MHD v Ostravě. Ilustrační foto.
DPO eviduje velký zájem o tramvajovou revoluci. Slíbil, že návrh není konečný

Změní se však obslužnost oblasti Vítkovického nádraží až Sport Arény. Nadále bude po stejné ose obsluhovat tramvajový spoj, místo stávající linky 11 (Zábřeh – Plynárny, přes Palkovského, tedy mimo Ruskou ulici) to však bude nově linka 7 (Zábřeh – Poruba, Vřesinská). Tuto lokalitu však bude směrem do centra nadále obsluhovat už zmíněná linka 6.

Značné zjednodušení Vítkovice čeká na Místecké ulici. Dnes tudy do centra jedou tři linky (1 – Hlavní nádraží, 6 – Plynárny a 10 – Hranečník), nově to bude pouze linka 1, a to odkloněná z Hlavního nádraží na Hlučínskou v Přívoze. Dnešní spojení je možné většinou co čtyři minuty, nově to bude co pět minut.

Hodnocení Deníku: Páteřní část Vítkovic v oblasti Ruské ulice na změně vydělá. Tramvaje budou jezdit častěji, více spojů pojede dál do centra. Pro oblast nádraží a sportovní části Vítkovic se jedná o kosmetické úpravy v označení a vedení linek bez zásadního dopadu na cestování. Komplikace je to však pro cestující z oblasti vítkovických zastávek v Místecké ulici, kde se interval paradoxně nepatrně prodlouží a zejména ubudou dva ze tří spojů. Ten jediný nadále obslouží centrum, nikoli ale přímo Hlavní nádraží.

SMĚR PORUBA

Do Poruby dosud jezdí tři linky (3, X3 a okrajově je „lízne“ linka 7). Nově to budou dvě linky (nadále 3 a 7, byť ta v nové trase s obsluhou Vítkovického nádraží). Pouze linka 7 ale pojede do Poruby přímo. Vítkovicím se však v souladu s avizovanou strategií DPO otevírají další možnosti v podobě využití spojů, které je zavezou na přestupní uzly, z nichž se bude možné do Poruby dostat rovněž.

Zjednodušeně řečeno za přibližně stejnou dobu jízdy s přestupem, ale bez čekání na přímý spoj. Dnes je spojení s Porubou možné co 6 až 14 minut, nově to bude co 3 až 7 minut na přestupových spojích.

Ilustrační foto. Doprava v Ostravě-Porubě.
PŘEHLEDNĚ: Co čeká Porubu? Nový systém MHD změní cestování lidem v Ostravě

Je však dobré zmínit, že i dnes jezdí klíčové vítkovické linky do Poruby pouze na Vozovnu, a lidé tak musejí například při cestě do Fakultní nemocnice přestupovat. V budoucnu by zkrátka jen měli přestupovat na jiném úseku trasy.

Zmínit zde můžeme stručně i spojení s Mariánských Horami a Hulvákami, které díky linkám 3 (Martinov) a 6 (Hlavní nádraží) zůstanou dobře dostupné.

Hodnocení Deníku: Při cestování do Poruby se toho pro vítkovické obyvatele mnoho nemění. Organizačně a zvykově mnohé, ve výsledku po zvyknutí si na nové pořádky však skoro nic. Přímou linkou se bylo možné dostat jen na Vozovnu (případně z Palkovského linkou 7 až na Vřesinskou), a to, že nyní budou muset cestující přestoupit v jiném bodě své jízdy, nic neznamená.

SMĚR JIH

Spojení s nejlidnatějším obvodem de facto odpovídá spojení s Porubou a centrem, protože ať už jedou tramvaje přes Vítkovice do centra či Poruby, vyjíždějí právě z Jihu (a obráceně). Dnes tak pro vítkovické cestující obsluhují nejlidnatější obvod linky X3, 12 a 1 (všechny Dubinu), 3 a 11 (Zábřeh), 2, 6 a 7 (Výškovice). Vyjma linek 1 a 6 (po Místecké) obsluhují centrální část Vítkovic po Ruské ulici.

Horní ulice, Ostrava-Jih. Ilustrační foto.
PŘEHLEDNĚ: Jak se změní cestování MHD pro lidi z Ostravy-Jihu, co na to říkají?

Nově pojede jedna linka do Výškovic (2) i do Zábřehu (7) a tři linky na Dubinu (linky 3 a 6 přes centrum Vítkovic a linka 1 po Místecké). Z osmi linek tak zůstane pro spojení Vítkovic s Jihem linek pouze pět. Pro cestující však není podstatný počet linek, ale četnost spojů, přičemž do všech částí Jihu zůstává zachováno přímé spojení. A frekvence spojů bude lepší – z dosavadních zhruba 10 minut se sníží na přesný interval co 5 minut (na modelové ose Mírové náměstí – Kino Luna) či zůstane stejný – pětiminutový (na ose Důl Jeremenko – Dubina).

Hodnocení Deníku: Spojení Vítkovic s Jihem vychází z připravovaného modelu DPO patrně vůbec nejlépe. Vítkovičtí nepřijdou ani o přímé spoje, ani o jejich četnost kvůli plánované redukci linek. Naopak ty, které zůstanou, budou jezdit mnohdy ještě častěji, než dosavadní větší počet linek. Na ose Vítkovice – Jih se efektivita podařila na maximum.

K TÉMATU
Avizované schéma tramvajové dopravy není definitivní, nyní s ním dále budou seznamovány jednotlivé městské části, zastupitelé, připomínkovat je může v kontaktním formuláři na webu DPO veřejnost. Nakonec však DPO rozhodne a případné změny uplatní na základě dat a pohledu odborníků. Změny by měly vstoupit v platnost při obvyklém zářijovém či prosincovém termínu změn jízdních řádů.