V současné době je ve městě v provozu 25 stanovišť pod zemí, a to v Moravské Ostravě a v Porubě.„Výstavba dvou polopodzemních stanovišť je pilotním projektem, na jehož základě chceme posoudit, která varianta je pro město výhodnější, a kterým směrem by se v budoucnu měla další výstavba pro kontejnery na odpad ubírat. Podzemní stanoviště se hodí svým vzhledem spíše do historických částí města a exponovanějších lokalit, polopodzemní jsou určena na sídliště, a to především kvůli širší škále jejich velikostí,“ zmínila náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Výstavba podzemních kontejnerů má vést k větší estetizaci veřejného prostoru a také ke snížení celkového počtu nádob na stanovištích. Ve Francouzské ulici v Ostravě-Porubě je v současnosti celkem 15 kontejnerů, které budou nahrazeny pěti polopodzemními, na stanovišti Dr. Martínka v Ostravě-Jihu bude 16 nádob vyměněno za 9 polopodzemních.

Výsledkem snížení počtu kontejnerů a zároveň navýšení kapacity objemu bude snížení frekvence vývozu.

Jedno z nových podzemních stanovišt bude vybudováno u křížení ulic Biskupská a Havlíčkovo nábřeží v Moravské Ostravě. Tam zůstane stejný počet nádob, tedy tři kusy, ale opět s navýšením objemové kapacity z původních 3300 litrů na 9000 litrů.

„Polopodzemní stanoviště v ulici Dr. Martínka je stavěno jako modelové pro ověření, jak občané přijmou skryté kontejnery i na jiné druhy odpadu, než jsou doposud zvyklí. Mimo nádob na směsný odpad, papír, plast a sklo budeme do země zabudovávat také kontejner na textil a vysloužilé elektro. Slibujeme si od toho méně problémů s nepořádkem. Stává se, že právě nádoby na elektro a textil jsou často obklopeny rozházenými věcmi a dochází také k jejich ničení. K odpadu v podzemí se dostane už jen společnost OZO Ostrava, která bude svážet odpadky také z těchto nových kontejnerů,“ doplnila Šebestová.

Polopodzemní a podzemní kontejnery jsou odolné vůči požárům a mají až třikrát větší objem než klasické kontejnery pro tříděný odpad. Šetří veřejný prostor, zvyšují estetický vzhled lokality i čistotu sběrného místa, pohlcují zápach. Výhodou je také ukrytí před vandaly.

Postup prací v případě podzemního stanoviště zahrnuje vyhloubení jámy, usazení betonové vany, vložení samotného kontejneru do betonové vany a následné terénní úpravy. Povrch kolem kontejnerů bude z dlažebních kostek.

Do veřejné zakázky na realizaci nových kontejnerových stání podaly nabídku tři společnosti. S nejnižší cenou ve výši 3,5 milionu korun s DPH zvítězila společnost Ostravské stavby. Práce bude realizovat po podpisu smlouvy v měsících září a říjnu.

Souhrn informací o nových stanovištích:

· Stanoviště ve Francouzské ulici v Ostravě-Porubě:

aktuálně 15 kontejnerů (3x papír, 3x plast, 2x sklo, 7x směsný odpad v celkovém objemu 16 500 litrů)
nově 5 polopodzemních kontejnerů (1x papír, 1x plast, 1x sklo, 2x směsný odpad v celkovém objemu 25 000 litrů)
dojde tedy k navýšení kapacity objemu a ke snížení frekvence vývozu

· Stanoviště v ulici Dr. Martínka v obvodu Ostrava-Jih:

aktuálně 16 kontejnerů (2x papír, 3x plast, 1x sklo, 8x směsný odpad, 1x elektro, 1x textil v celkovém objemu 18 400 litrů)
nově 9 polopodzemních kontejnerů (1x papír, 1x plast, 1x sklo, 4x směsný odpad, 1x elektro, 1x textil v celkovém objemu 32 000 litrů)
dojde tedy k navýšení kapacity kontejnerů a snížení frekvence svozu

· Stanoviště na ul. Biskupské v Moravské Ostravě:

aktuálně 3 kontejnery na směsný odpad, papír a plast v celkovém objemu 3300 litrů
nově 3 podzemní kontejnery na směsný odpad, papír a plast v celkovém objemu 9000 litrů
dojde tedy k navýšení jejich objemové kapacity a ke snížení frekvence vývozu