Rodinné důvody. Takto ve většině případů omlouvají zameškané hodiny svých ratolestí tolerantní rodičové. Podle ředitelů ostravských základních škol klesá zodpovědnost dnešní generace rodičů, kteří děti nevedou k plnění školních povinností.

„Neřešíme ani tak to, že by děti chodily klasicky za školu, jako to bývalo za nás. Nyní má záškoláctví úplně jiný rozměr. Rodiče své děti totiž kryjí," přiblížil ředitel Základní školy Ukrajinská v Ostravě-Porubě Petr Neshoda.

Běžte do háje

Na podezřelou omluvenou absencí dětí si však v této škole dávají pozor, a pokud se volné pátky a pondělky často u žáka objevují, vyrozumí rodiče.

„Někteří z nich jsou agresivní a není výjimka, že nás rodič pošle do háje. Když se ale musí zodpovídat před výchovnou komisí, smích ho už přejde," dodal ředitel Neshoda.

Komisionální zasedání se koná za účasti rodiče, ředitele školy, výchovného poradce a v některých případech i se sociálním pracovníkem.

„Rodiči vyčíslíme podezřelé omluvené absence, zopakujeme, co by měl dělat a co se může stát, když nebude zodpovědně přistupovat ke školní docházce dítěte. V krajním případě mu totiž může hrozit i odejmutí sociálních dávek," dodal ředitel jedné z porubských základních škol.

Na pokleslou morálku nejen dětí, ale i celých rodin si postěžovala i Hana Konopásková, zástupkyně ředitele Základní školy V. Košaře v Ostravě- -Dubině.

„Ostatní děti mnohdy vidí záškoláka běhat venku a hrát si, přitom jeho rodiče ho omlouvají. Netýká se to zdaleka jenom Romů, celkově se ve společnosti uvolnila morálka. Rodiče už děti nevedou k tomu, že plnit si své školní povinnosti je samozřejmost."

Záškoláctví už nefrčí

I mluvčí ostravské městské policie Vladimíra Zychová Deníku potvrdila, že záškoláctví už nefrčí.

„Pokud strážníci v dopoledních hodinách zahlédnou mladistvého, osloví jej a zeptají se, proč není ve škole. Vloni takto chytili ale pouze dva záškoláky," uvedla mluvčí strážníků.

Doplnila také, že před lety u městské policie fungoval útvar oddělení prevence a dohledu, který tvořily ženy, jež měly za úkol kontrolovat nezletilé, ale byl rozpuštěn.