Stavební práce v areálu se už chýlí ke konci a už koncem října se začne opět čerpat voda z této úpravny do vodovodní sítě.

Informovala o tom mluvčí Ostravských vodáren a kanalizací (OVAK) Radka Vanková.

„Z novoveské úpravny je voda čerpána dvěma směry. Jednak směřuje přes centrum Ostravy až do Muglinova a v nočních hodinách, když se sníží spotřeba vody v centru, se zvyšuje čerpání i do vodojemu Záhumenice (vodojem slouží pro zásobování Poruby a přilehlých částí). V Muglinově se voda akumuluje v zemním vodojemu, který je umístěn na ulici Vdovské v areálu provozu centrálního dispečinku," vysvětlila Radka Vanková.

Úpravna vody Ostrava-Nová Ves upravuje podzemní vodu jímanou z pramenišť Nová Ves a Dubí. Průměrně vyrobí 200 litrů pitné vody za sekundu. Pro lepší představu jde o výkon, kterým bychom za jednu sekundu naplnili běžnou vanu.

Z Nové Vsi teče „tvrdá voda"

Pitná voda se v této úpravně vyrábí z podzemní vody. Proto jde o vodu, která bývá označována jako takzvaně tvrdá.

Úpravna vody Nová Ves byla od letošního července odstavena z provozu kvůli demolici odželezňovacích nádrží původní úpravny z roku 1908. V průběhu odstávky byla opravena i budova strojovny.

„Je to způsobeno hlavně ionty vápníku a hořčíku, které mají blahodárný vliv na lidský organismus. Proto je tato voda vhodná pro zajištění každodenního pitného režimu. Pokud by si běžný spotřebitel chtěl zjistit, jak tvrdou vodu v domácnosti používá, může informace najít na našich webových stránkách v sekci kvalita vody. Vzhledem k tomu, že na území města Ostravy se spotřebuje čtyřicet procent vody z podzemních zdrojů a šedesát procent pitné vody je vyrobeno ze zdrojů povrchových, je tvrdost vody v různých částech Ostravy rozdílná," vysvětlila Radka Vanková, mluvčí OVAK.

Ochrana cenného zdroje pitné vody

Vodou z novoveské úpravny je zásobována asi čtvrtina obyvatel Ostravy. Vzhledem k tomu, že prameniště Nová Ves leží v okolí historické průmyslové oblasti, jsou na jeho okraji preventivně provozovány takzvané hydraulické bariéry.

„To jsou vrty, pomocí kterých se čerpáním podzemní vody zabraňuje případnému průniku kontaminovaných vod do studní, jež jsou využívány pro výrobu pitné vody. Navíc byla letos pro zvýšení ochrany prameniště dokončena stavba drénu Hůrka a pro příští období je připravena k realizaci stavby drénu Hulváky. Všechna tato opatření by měla vodní zdroj spolehlivě ochránit. Pokud jde o laguny z bývalého podniku Ostramo, tak vzhledem k hydrogeologickým podmínkám a směru proudění podzemní vody toto znečištění kvalitu podzemní vodu v Nové Vsi neohrožuje," vysvětlila Radka Vanková.

Vodu dodává už přes sto let

Úpravna vody Ostrava-Nová Ves je v provozu od roku 1908 a v srpnu roku 2008 byl areál úpravny vody vyhlášen za kulturní památku. Památkově chráněný areál zahrnuje jen vybrané původní budovy v blízkosti křižovatky Plzeňská a ul. 28. října strojovnu, dílnu, správní budovu (vilu), trafostanici. Tyto budovy jsou trvale v provozu a jsou využívány pro potřeby provozu úpravny vody.

„Dále je kulturní památkou obytný dům, do něhož se vchází z ulice Plzeňské, a odkyselovací věž, která se nachází za obytným domem. Tyto dva objekty jsou připravovány k rekonstrukci," doplnila Radka Vanková, mluvčí OVAK.

Úpravna vody Nová Ves byla od letošního července odstavena z provozu kvůli demolici odželezňovacích nádrží původní úpravny z roku 1908. V průběhu odstávky byla opravena i budova strojovny.