„Svatý otec František mě dnes posílá, abych vám zvěstoval radostnou zprávu. Jmenuje totiž jeho excelenci monsignora Martina Davida biskupem ostravsko-opavské diecéze,“ zvolal s radostí apoštolský nuncius, za což sklidil dlouhou ovaci v celém kostele.

Zádušní mše se zemřelým Františkem Václavem Lobkowiczem v katedrále Božského Spasitele v Ostravě proběhla 26. února 2022.
Rakev s ostatky biskupa Lobkowicze doprovodil smuteční průvod tisícovky lidí

„Mám výhodu, že jsem tady už působil a znám mnoho lidí, včetně kněžích. Je to radost a samozřejmě i tíha zodpovědnosti úřadu. Moc všem děkuji za modlitby a počítám s nimi na naší společné cestě, protože biskup bez věřících není vůbec nic,“ uvedl nový biskup ostravsko-opavské diecéze.

Nástupce biskupa Františka Václava Lobkowicze se narodil v Čeladné. Martin David zde pracoval jako mechanik strojů v Tatře Kopřivnice. Po studiu teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci přijal v roce 2000 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě kněžské svěcení a v roce 2017 se stal pomocným biskupem a následně v roce 2020 i apoštolským administrátorem, čímž převzal řízení diecéze.

Diecéze vznikla v roce 1996 a zahrnuje území Moravskoslezského kraje a okresu Jeseník. Papež Jan Pavel II. svěřil diecézi biskupu Františku Václavu Lobkowiczovi. Ten zůstal sídelním biskupem až do své smrti v únoru 2022. 

Slavnostní bohoslužbu Zmrtvýchvstání Páně v Holčovicích provázelo zapálení velikonoční svíce - paškálu, žehnání pokrmů a přání pokoje podáním ruky.
Kněžské povolání? Nezájem. Ostravsko-opavská diecéze zrušila sbírku na seminář

Už od června 2020 ale kvůli svým zdravotním problémům vedení biskupství předal svému pomocnému biskupovi Martinu Davidovi. Po smrti biskupa Františka Václava se rozběhl proces výběru, ve kterém se papežský nuncius dotazuje různých kněží i laiků, koho by do biskupské služby navrhli.