Cyklostezky po obou stranách ulice, široké chodníky a stromořadí, férově rozdělený prostor mezi všechny účastníky provozu. To jsou namátkou jen některé z navrhovaných úprav veřejného prostranství před Domem kultury.

V úseku od Divadla Petra Bezruče až po západní část sadu Dr. Milady Horákové se ulice 28. října promění ve velkoryse pojatý městský bulvár. Vznikne tak reprezentativní veřejný prostor, který propojí nejen Dům kultury, krajský úřad a Divadlo Petra Bezruče, ale také plánované investice, které v okolí mají být teprve realizovány (vědecká knihovna Černá kostka, parkovací dům, nový koncertní sál, revitalizace sadu Dr. Milady Horákové).

 „V této lokalitě se plánuje realizace několika velmi významných záměrů a jejich projekty jsou v různém stupni přípravy. Studie nám odpovídá na otázku, jak pracovat s prostorem mezi nimi, s prostorem, který žádný z projektů sám o sobě neřeší. Je velmi důležité myslet na to, aby nové i stávající stavby vytvořily funkční celek, který bude dávat smysl v kontextu celého města. Zároveň je nutné všechny investice vzájemně co nejlépe koordinovat,“ komentovala navrhované změny náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová. 

První koncept

Koncept studie a základní úvahy představili zpracovatelé veřejnosti během setkání, které proběhlo vloni 22. listopadu v kavárně Skelet Kafe. Lidé se zajímali o to, jak plánované úpravy ovlivní plynulost dopravy, dále o zeleň a způsob její výsadby i o návaznost navrhovaných cyklostezek na další úseky městské třídy v úseku ulic 28. října – Opavská.

„Cílem bylo sjednotit vzhled a zlepšit fungování celoměstsky důležité ulice v okolí významných staveb a vytvořit kvalitní veřejné prostranství. Snažili jsme se prostor ulice spravedlivě rozdělit mezi všechny druhy dopravy tak, aby se všichni účastníci provozu cítili v místě bezpečně,“ okomentoval záměr Jiří Weinzettl, zástupce Atelier 111 architekti.  

Dokončená studie

Dokončená studie navrhuje dva metry široké chodníky a metr a půl široké jednosměrné cyklostezky po obou stranách ulice. Prostor pro chodce a cyklisty bude od vozovky oddělen zeleným pásem trvalek a stromořadím platanů. Právě doplnění velkokorunných stromů je jeden z klíčových prvků, které mají charakter ulice změnit k lepšímu. 

V úseku od ulice Janovského po ulici Na Jízdárně dojde ke snížení nejvyšší povolené rychlosti. Řidiče zpomalí užší vozovka a lokální zakřivení ulice. Provozu tramvají se změny nedotknou, neboť v daném úseku vozy přirozeně zpomalují u tramvajové zastávky.  

„Studie vychází z několika dopravních modelů, které zohledňují plánované investice v okolí ulice 28. října a ukazují možné scénáře její vytíženosti. Nově navrhované změny přispějí k lokálnímu zklidnění provozu, díky čemuž v místě bude moci vzniknout kvalitní veřejný prostor, výrazně se také zlepší podmínky pro dopravu na kole,“ uvedla Zuzana Paclová, architektka ateliéru MAPPA. Dodává, že právě zklidnění provozu v daném úseku ulice 28. října by mělo mimo jiné motivovat řidiče využít pro tranzit z Poruby do centra Rudnou či Mariánskohorskou, a po jeho realizaci taktéž Severní spoj. 

Zpracovatelé věnovali pozornost také příčným propojením ulice, tedy přechodům pro chodce a přejezdům pro cyklisty. Dojít by tak mělo např. k narovnání přechodu v blízkosti zastávky MHD, který je nyní ve tvaru „Z“. V celém úseku budou sjednoceny použité materiály povrchů. Pro chodníky architekti navrhují žulovou kostku menšího formátu, pro cyklostezky a tramvajový pás větší žulovou dlažbu, a pro vozovku - z důvodu akustického komfortu v okolí koncertní haly - asfaltový povrch.  

Dokončená studie veřejného prostranství a zápis z veřejného projednání k nahlédnutí na: www.mappaostrava.cz/bulvar-28rijna