V těchto dnech projekt zahájila moravskoslezská krajská Agentura pro regionální rozvoj (ARR). Financuje ho Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky.

„O rovných příležitostech žen a mužů se v České republice diskutuje velmi často. Faktem však stále zůstává, že ženy nemají na trhu práce stejné postavení jako muži. Náš projekt se snaží přispět ke zmírnění těchto rozdílů, a tím pomoci ke zlepšení postavení žen ve společnosti, a to nejen akcemi pro ženy samotné, ale i působením na zaměstnavatele a odbory v regionu,“ uvedla ředitelka ARR Petra Chovanioková.

V rámci projektu se uskuteční řada seminářů a workshopů obohacených o individuální poradenství a koučingy, které mohou využít všechny cílové skupiny včetně zaměstnavatelů. Speciálně ženám, které chtějí začít své vlastní podnikání, jsou určeny semináře, na nichž si nejprve osvojí teoretické znalosti, například ve vedení účetnictví nebo vytváření podnikatelského plánu. Poté mohou svůj podnikatelský plán prodiskutovat s odborníkem na individuálních sezeních. Služby v rámci projektu jsou bezplatné.