Sedmačtyřicetiletý absolvent Přírodovědné fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je s Vysokou školou podnikání svázán od doby jejího vzniku, tedy už deset let. Naposledy působil jako prorektor pro vědu a výzkum. Společně s Krajčíkem byli slavnostně uvedeni do funkce i tři prorektoři – Vladimír Vavrečka, Renáta Nešporková a Ivo Formánek.

Škola pod vedením Krajčíka bude i nadále rozvíjet především výuku k podnikavosti a podnikání, poskytovat vysokoškolské vzdělání podle požadavků praxe tak, aby se její absolventi uplatňovali na trhu práce. „Posláním naší školy je pěstovat podnikavost a podporovat ty, kteří chtějí podnikat se sociální odpovědností,“ uvedl Krajčík při slavnostní inauguraci.

V současnosti navštěvuje Vysokou školu podnikání tři a půl tisíce studentů, z toho přes tři sta zahraničních, hlavně ze Slovenska. A má již tři tisíce absolventů. Svým studentům, ale i jiným zájemcům chce škola pomáhat i s rozjezdem podnikání. Stojí totiž za vznikem podnikatelského inkubátoru na Michálkovické ulici, který nabídne prostory pro třináct specializovaných samostatných podnikatelských buněk s kompletním zázemím. Začínající podnikatelé tam získají prostory za zvýhodněné nájemné a „k ruce“ budou mít odborníky z vysoké školy. Otevření podnikatelského inkubátoru, o který je mezi začínajícími podnikateli velký zájem, je plánováno na začátek prosince.