Tématem setkání Deníku s hejtmanem kraje byl směr nazvaný Chytrý region. Toho je důležitou součástí takzvaná chytrá doprava. Jak tuto věc vnímáte jako ředitel ostravského dopravního podniku?

Hromadná doprava má lidem především poskytnou větší komfort a ulehčovat jim život. Toho lze dosáhnout mimo jiné i pomocí moderních technologií. Je to o zavádění nových systému, kterými dokážeme dopravu chytře a dynamicky řídit, takže tento směr vítám.

Co konkrétně to bude znamenat?

Jinak řečeno už v budoucnu nebudou třeba papírové jízdní řády, protože všichni budou vědět kdy co jede díky elektronickým informačním tabulím či aplikacím v mobilních telefonech. Zároveň budeme moci spoje pružně vypravovat na místa, kde budou potřeba. Abychom například ve špičkách nebo při velkých akcích dokázali pohodlně odvézt všechny cestující. V neposlední řadě to bude i o zavádění inteligentních řadičů, které umožní, aby hromadná doprava měla na křižovatkách přednost před auty a jezdila tak rychleji a plynuleji.

To tedy znamená investice nejen do vozového parku, ale i zavádění informačních technologií…

Máme v tomto směru připraveno několik rozsáhlých projektů, na které bychom chtěli získat evropské dotace. Ale už jsme rozhodli, že do těchto věcí budeme investovat i bez ohledu na možné dotace, protože to je zkrátka cesta, kterou musíme jít. Tím nejhlavnějším pro mě nejsou vozidla, ale přímo cestující a to, jak se chovají a co potřebují, aby byli s MHD spokojení. Mou ambicí je, ať máme nejmodernější dopravní podnik v republice!

Velkým krokem vpřed v tomto směru bylo nedávné zavedení možnosti platit za jízdenku bezkontaktní platební kartou, v čemž je Ostrava průkopníkem v České republice. Bude se tento systém nějak rozvíjet?

Ano, to je pravda, že jsme v tomto směru první, ostatní města se přidávají. Ohlasy jsou totiž velmi pozitivní. Musíme ten systém ale dále zlepšovat a rozšiřovat, neusnout na vavřínech, mám ještě mnoho dalších možností. Budeme ho třeba doplňovat i o možnost kupování si dlouhodobých jízdenek, čímž asi do dvou let ukončíme smysluplnost papírových kuponů.

Další kroky ke zlepšení MHD ale vedou i přes nákup nových vozidel. Teď jste třeba uzavřeli soutěž na nákup 40 tramvají od švýcarské firmy Stadler…

Soutěž na středokapacitní tramvaje je uzavřená a pokud se neúspěšný uchazeč neodvolá, podepíše DPO smlouvu se Stadlerem v druhé polovině prosince. Ten pak dodá do 22 měsíců od podpisu smlouvy čtyřicet tramvají s kapacitou pro 188 cestujících. Budou vybavené moderním topením, klimatizací, bezúdržbovými sedačkami, kouřovými skly či USB konektory na dobíjení telefonů. Navíc je velice tichá a komfortní. Pro doplnění ještě zmíním, že chystáme i další soutěž na vysokokapacitní tramvaje.

A co připojení k internetu pomoci wifi pro cestující?

To neřešíme v rámci nákupu těchto tramvají, ale samostatným projektem tak, aby wifi signál byl dostupný ve všech typech vozidel ostravské městské hromadné dopravy. Stejně tak chceme zavádět do všech vozidel kvůli bezpečnosti kamerové systémy.

Když ještě zůstaneme u tramvají – hodně se teď diskutuje zavádění tramvajové trati přes VII. a VIII. porubský obvod až na Putkovec. Jaké v tom vidíte přínosy a vnímáte i negativní reakce?

Já tuto trať jednoznačně podporuji, protože lidé se díky ní dostanou z těchto částí Ostravy pohodlně do centra města a zpět bez přestupu. Navíc tato lepší dostupnost zvýší atraktivitu této oblasti pro bydlení. Jsem navíc přesvědčen o tom, že rozšíření tramvajové trati má více podporovatelů, než odpůrců. A těm, kdo mají obavy, bych rád vzkázal, že moderní zatravněná trať s novými tramvajemi nepřinese žádnou zátěž pro okolí. Není důvod se toho obávat, je to další investice do budoucnosti.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Celý rozhovor v tištěné podobě vyjde 3. prosince v sobotní příloze Deníku.

V ní najdete také další zajímavé informace a příspěvky, které zazněly k tématu "Chytrý region a jeho zásadní význam pro budoucnost Moravskoslezského kraje" na nedávnému setkání Deníku s hetmanem a významnými podnikateli kraje - více zde