Zásadní změnou ve statutu je způsob chápání ozdravných pobytů.

„Školy si je doposud interpretovaly jako školní výlet, kdy doba pobytu v přírodě nepřesáhla jeden týden. Město si ale od ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí vyžádalo písemně přesnou definici zdravotního pobytu. Ukázalo se, že děti musejí v přírodě pro zdravotní efekt strávit minimálně čtrnáct dnů. To navyšuje i náklady na rekreaci jednoho dítěte, které byly zvýšeny na 4500 korun. Současně byla minimální délka ozdravného pobytu prodloužena na patnáct dnů,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Dodala, že v novém statutu byla také stanovena maximální věková hranice rekreanta, tedy patnáct let. „Určen byl také jednotný termín podávání žádostí o pobyt na následující školní rok, a to do 15. června. Změnil se i termín konání samotných pobytů na období od 1. listopadu do 30. dubna,“ upřesnila mluvčí.

Se změnami ale nesouhlasí klub zastupitelů hnutí Ostravak

„Změnami statutu se měla v každém případě kromě komise životního prostředí zabývat rovněž zdravotní komise, v níž pracují převážně lékaři a pediatři, kteří detailně znají konkrétní obtíže a problémy ostravských dětí spojené s nekvalitním ovzduším,“ namítl Petr Kausta z hnutí Ostravak.

Tvrdí, že ke změně statutu došlo na základě stanoviska ministerstva zdravotnictví.

„Toto stanovisko podle našeho názoru naprosto neodpovídá aktuální situaci v Ostravě, protože vychází z analýz, které prováděli pracovníci Institutu hygieny a epidemiologie v Praze (dnes Státní zdravotní ústav) v osmdesátých letech minulého století,“ tvrdí Kausta.

Dodal, že i přes připomínky opozice byly změny statutu fondu schváleny. „V praxi to znamená, že v tomto školním roce se z prostředků fondu, přímo určeného pro ostravské děti, na ozdravný pobyt žádná ostravská škola nedostane,“ míní Kausta.

K tématu

Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší byl založen loni v květnu. Jeho finance zatím využili žáci patnácti ostravských škol. Čerstvého vzduchu v lokalitě určené přímo školami si užívalo celkem 1743 dětí. Celková výše dotací z fondu na tyto pobyty činila 3,841 milionu. Předpokládané náklady na rekreaci jednoho dítěte činily 2500 korun. Finanční prostředky fondu lze použít na organizované pobyty dětí mateřských, základních škol a víceletých gymnázií (do patnácti let), a to na školy v přírodě, ozdravné pobyty a jiné akce s podobným zaměřením. Zdroj: MMO

ČLÁNEK VYŠEL V SOBOTNÍM VYDÁNÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO DENÍKU