Aby se pak domohli nápravy, stojí je to nejen čas, ale i hodně nervů. Příkladem může být paní Marie, seniorka, která v průběhu telefonického hovoru podlehla vidině osobního doručení dárku, a nechtěně si tak domů pozvala podomního obchodníka.

„Posel přinesl dárek publikaci o zdravém životním stylu a diář a nabídl paní Marii u ní doma i předvedení ,zázračného’ přístroje, který ihned začal rozbalovat a předvádět. Seniorka po přehršli informací, jaký to je zázrak, nakonec podlehla a přístroj na masáž chodidel s elektrickými výboji si koupila. Na místě za něj zaplatila 25 tisíc korun,“ informovala o případě ženy, která požádala o radu, předsedkyně Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS MaS) Marcela Reichelová.

Seniorka druhý den přístroj vyzkoušela a zjistila, že jí nevyhovuje. A protože věděla, že podle zákona má právo v případě nákupu mimo obchodní prostory odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, písemně odstoupila a odeslala dopis na uvedenou adresu.

„Ještě ve stejný den volala na kontaktní číslo uvedené na faktuře, kde jí řekli, že si pro přístroj přijedou osobně, ať se s ním nevláčí a vyčká. Paní Marie tak čekala na kurýra. Když se nic nedělo, znovu kontaktovala firmu telefonicky. Opět byla ubezpečena, že si pro přístroj přijede kurýr. Dokonce jí stanovili termín a čas jeho příjezdu. Ovšem ani tentokrát se nedočkala. Situace se během půl roku opakovala několikrát, až firma přestala telefony zvedat úplně,“ popsala Marcela Reichelová další peripetie kolem nešťastného nákupu.

Občanský zákoník podle předsedkyně SOS MaS počítá s tím, že pokud se rozhodne spotřebitel od smlouvy uzavřené na dálku, či mimo obchodní prostory odstoupit, je třeba následně zaslat nebo předat podnikateli zboží, které od něj obdržel, a to bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

„Podnikatel totiž není povinen vrátit peníze dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží už odeslal. Spotřebitel tak má, až na přesně vymezené výjimky, povinnost zboží vrátit jako první,“ upozornila Marcela Reichelová.

Po poradě s obránci spotřebitelů proto seniorka už přístroj vrátila a čeká, až jí budou vráceny peníze, které za něj zaplatila.

K TÉMATU
Podle mluvčího České obchodní inspekce (ČOI) Jiřího Fröhlicha je při odstoupení od smlouvy (při nákupu na dálku, tedy „distančním způsobem“) základním pravidlem, že se prodávající musí o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy dozvědět.
„Zákon nevyžaduje písemnou formu, lze ji ale doporučit. Odstoupení můžete zaslat prodávajícímu na adresu sídla nebo jiného místa podnikání, případně na jeho e-mailovou adresu,“ uvedl mluvčí České obchodní inspekce (ČOI) Jiří Fröhlich.
K odstoupení je podle něj možné využít vzorový formulář, který vám prodávající musí při uzavření smlouvy poskytnout.
Pokud odstoupení sepisujete sami, nezapomeňte na identifikaci smlouvy a prodávajícího, vůči němuž odstoupení směřuje. Jasně uveďte, že odstupujete od smlouvy do 14 dnů, konkrétní paragrafy nejsou nutné. Připojte i datum a váš podpis. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den čtrnáctidenní lhůty,“ dodal mluvčí ČOI.