Záměrem je, aby tady vzniklo velké rekreační území, které propojí sportovně-společenské aktivity na ose zoo, halda Ema, Trojické údolí, Slezskoostravský hrad, řeka Ostravice, Černá louka i Dolní oblast Vítkovice," vysvětluje radní obvodu a vedoucí projektu Miroslav Vrána.

Chodníky pro pěší či cyklostezky

Studie počítá s tím, že v Trojickém údolí budou chodníky pro pěší, cyklostezky, bikepark, koňské stezky i sportoviště.

„Chceme obnovit i tři rybníky, které budou využívány jak k rekreačnímu rybolovu, tak k projížďce na lodičkách. Budeme hledat využití i pro protiletecký kryt v údolí," říká dále Miroslav Vrána. Údolím by měly podle něj vést tři turistické okruhy: Hornický pravěk, Hornický středověk a Hornický novověk. Počítá se i s výstavbou vyhlídky. Ta by měla být postavena na bezejmenné haldě, která sousedí se slavnější haldou Ema. Na rozdíl od ní už ale nehoří, a tak by bylo na ni možné vyhlídku postavit.

Podle starosty Slezské Ostravy Antonína Maštalíře se první důležitý krok podařilo obvodu zvládnout.

TROJICKÉ ÚDOLÍ DNES. Asi 60 hektarů neudržovaných ploch mezi haldou Ema a bývalou koksovnou Trojice.

Klíčový bod: směna pozemků

„Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje koncem loňského roku celý projekt jednomyslně schválila a vyčlenila na něj téměř čtvrt miliardy korun. Je ale jasné, že naše úsilí tím zdaleka nekončí," vysvětlil starosta.

Jak dodal, devadesát procent veškerých nákladů projektu sice uhradí stát, ale zbytek, asi pětadvacet milionů, bude muset investovat obvod společně s magistrátem města Ostravy.

V současnosti se obvod zabývá zřejmě nejsložitějším úkolem, který se plánované obnovy údolí úzce dotýká. Jde o směny pozemků. Slezskoostravský obvod totiž zdaleka nevlastní všechny pozemky v celém Trojickém údolí.

„Je zde více soukromých vlastníků, nejvíce jich vlastní RPG RE Land, s.r.o. Jednání o vyrovnání pozemků probíhají, nerad bych je komentoval, než budeme mít hmatatelné výsledky. Katastrofickou vizi, že by k dohodě se soukromými vlastníky nedošlo, si nepřipouštím. RPG se k obdobným projektům revitalizace po útlumu důlní těžby v našem kraji staví pozitivně. Další část pozemků v údolí patří státu, z pozemků kolem bývalé koksovny bude třeba odtěžit a odvézt kontaminovanou zeminu. Sanace území má jít až čtrnáct metrů do hloubky," popisuje dále podrobnosti projektu Miroslav Vrána.

Návrat lanovky?

Jak dodává, pokud se podaří všechny administrativní záležitosti vyřešit, mohlo by se začít se stavebními pracemi už v příštím roce a v roce 2016 by mohla první etapa obnovy trojického údolí finišovat.

„Jsou to naše představy, ale u tak velkého projektu vstupuje do hry mnoho neznámých. Kromě už zmíněného vyrovnání pozemků se například může stát, že při stavebních pracích objevíme historické památky, obdobnou neznámou může být realizace projektové dokumentace a územní řízení," upozorňuje.

Ještě v sedmdesátých letech minulého století vedla nad Trojickým údolím lanová dráha, která přepravovala uhlí z šachet k dalšímu zpracování. Neuvažuje se v rámci zmíněného projektu o vybudování lanovky, tentokráte už jako turistické atrakce?

„Návrat lanovky na Slezskou je jistě možný, momentálně ovšem není součástí tohoto projektu. V dalších etapách projektu by měla být lanovka prioritou Ostravy v rámci regionu Česko-Slovensko-Polsko pro zviditelnění Ostravského turistického a zábavného centra Trojice. Je zřejmé, že uskutečnění tohoto projektu by přineslo do Ostravy i hodně pracovních příležitostí," uzavírá Vrána.