Kuchařka o nakládání s územím. I tak by se dal popsat územní plán. Ten nový už v Ostravě vzniká od roku 2009. V těchto dnech probíhala jedna z etap jeho projednávání.

DOČTETE SE V PÁTEČNÍM DENÍKU: Rozhovor s architektem Cyrilem Vltavským o problematice nového územního plánu města Ostravy.

„Nový územní plán je v podstatě úpravou toho starého, který platí od roku 1994. Dá se říct, že z devadesáti procent se jeho urbanismus nemění. Funkčním plochám dáváme nový nebo upravený význam. U rodinné zástavby tak například přesněji vymezujeme stavby, které zde lze umístit, a které ne. Totéž u průmyslu, bydlení a třeba i zelených ploch," řekl Deníku Cyril Vltavský z útvaru hlavního architekta ostravského magistrátu. Starý územní plán totiž reguluje území podle znalostí, které byly známy v době jeho vzniku, a nebylo v jeho silách vždy správně odhadnout vývoj, jímž se výstavba bude ubírat.

„V té době samozřejmě neuměl předvídat, jakým způsobem se bude rozvíjet třeba drobné podnikání, které se stává součástí rodinné zástavby. Proto jsme se pokusili přesněji pojmenovat podmínky, které musí investor splnit, aby nedocházelo k narušení například pohody bydlení a podobně," doplnil Vltavský.

Nový územní plán na jednu stranu umožňuje stavebníkům lépe a volněji využívat území, ale zároveň se stává přísnějším pro stavby, které zde nemají co dělat. Nový územní plán tak bude dokumentem, který bude schopen daleko lépe výstavbu ovlivňovat a také bránit stavbám, jež do konkrétního území nepatři. Nemělo by už hrozit, že mezi rodinnými domky vyroste nevzhledná plechová průmyslová hala nebo naopak v podnikatelské ubytovna.

„Podrobně, a mnohdy i přísněji, jsme se věnovali i ochraně přírody. Současně jsme se ale zabývali i tím, aby nový územní plán umožnil obyvatelům Ostravy ji využívat k rekreaci a zároveň ji neškodili. Měly by tak kolem řeky vznikat loděnice, cyklistické stezky, ale také pro ně potřebné záchody, parkoviště a rozumná občerstvení", vysvětlil hlavní architekt Ostravy. Dodal, že územní plán umožní stavebním úřadům lépe posoudit konkrétní stavební záměry pro konkrétní lokality. Jednou z novinek je i možnost vyžádat si podrobnější podklady od investora, umožňující zodpovědněji záměr posoudit. Nově tak budou mít úřady k dispozici i důležité studie jako například hlukové.