Pod jeho vedením čeká univerzitu čtyřleté období změn, které přinesou rozvoj kulturně-sociálním směrem, řekl ČTK Močkoř. Na univerzitě letos vzniknou dvě umělecké fakulty, v roce 2008 nová fakulta sociálních studií. Společně s Močkořem byli dnes slavnostně uvedeni do funkce tři prorektoři.

Studium a celoživotní vzdělávání zůstává v zájmu staronové prorektorky Ivy Málkové. Vědu a vnější vztahy bude řídit Zbyněk Janáček, který se stal také statutárním zástupcem univerzity. Petr Kazík byl inaugurován prorektorem pro rozvoj a informatizaci, což je na univerzitě zcela nová funkce.

"Univerzita má jistou setrvačnost, takže Martin Luther King určitě nebudu. Přesto půjde o masivnější změnu rozvojového potenciálu, univerzita musí skokově změnit svou image," řekl rektor před svou inaugurací.

Podle něho není možné upřednostňovat technické vzdělání na úkor humanitního nebo sociálního. "To už se tvrdě prosazovalo za minulého režimu a všichni víme, jak touto preferencí dopadla Ostrava jako průmyslové centrum. Vývoj vzdělání musí být harmonický. Technická oblast je určitým ekonomickým tahounem, ale nemůžeme se soustředit jen na ni, protože pak se staneme jen základnou pro tvoření pracovních sil. Tím se degraduje role vysokých škol, která je přeci daleko širší," uvedl nový rektor.

Nová fakulta sociálních studií vznikne pravděpodobně v prostorách bývalé fakultní nemocnice v Zábřehu, kde už nyní působí zdravotně sociální fakulta. "Její přípravy vycházejí z regionální potřebnosti sociálních pracovníků i služeb. Už od začátku by měla nabízet bakalářské, magisterské i doktorandské studium," dodal Močkoř.

Na univerzitě vzniknou během dvou let také dvě mezinárodní výzkumná centra. První s pracovním názvem Centrum inteligentních technologií se zaměří na biofyzikální výzkum a výzkum v oboru informačních technologií. Souběžně s novou sociální fakultou připravuje univerzita Evropské centrum sociálního výzkumu. Na jeho vzniku se bude podílet šest evropských univerzit, upřesnil Močkoř.

Sedmapadesátiletý Močkoř vystudoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1991 byl jmenován profesorem pro obor algebra a teorie čísel. Z katedry matematiky na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě přešel v roce 1991 na Ostravskou univerzitu, kde působil postupně jako vedoucí katedry, rektor, prorektor i děkan přírodovědecké fakulty.