Zdeňku Harazimovi dnes ze zákona zanikne jeho pověření k výkonu funkce. Ve své pozici působil více než 10 let.

„Děkujeme panu Harazimovi jménem města Ostravy za dlouholetou a úspěšnou profesionální práci v řadách a později i v čele MPO. Stejně tak přejeme jeho nástupci Miroslavu Plačkovi úspěšnou a pokud možno klidnou kariéru,“ řekl náměstek primátora Martin Štěpánek, který zastupuje v době dovolené ostravského primátora Tomáše Macuru.

Miroslav Plaček nastoupil k MPO v únoru 1994 na pracoviště v Hrušově. Postupem času prošel všemi pracovními pozicemi v městské policii, včetně vedoucích funkcí v přímém výkonu služby. Doposud byl vedoucím oblasti Moravská Ostrava a Přívoz. Vystudoval Vysokou školu báňskou v Ostravě se zaměřením na ekonomii.

Nový ředitele Městské policie Ostrava Miroslav Plaček.

Ostravská městská policie vznikla jako jedna z prvních v České republice v roce 1992. V dubnu téhož roku složilo slib prvních 80 strážníků. V současné době je ostravská městská policie druhou nejpočetnější městskou policií v republice. K dispozici má operativní oddíl, jehož součástí je hlídková služba, pořádková služba, kynologie a hipologie.

Dále úsek prevence a propagace a středisko vzdělávání a volnočasových aktivit, které zajišťuje průběžné vzdělávání a přípravu čekatelů na budoucí povolání strážníka nejenom v Moravskoslezském, ale i v Olomouckém a Zlínském kraji.

Přehled ředitelů MPO a doba, po kterou byli ve funkci:

Karel Kos 3/1992 - 9/1993
Jiří Čaputa 9/1993 - 5/1995
Jan Hulva 5/1995 – 3/2008
Jiří Veselý 7/2008 – 10/2008
Zdeněk Harazim 11/2008 – 8/2019