Podle tamních obyvatel spadá zalesněná lokalita mezi ulicemi Vratimovská, Nogova a U Sýpky historicky do takzvané druhé zóny pásma hygienické ochrany někdejší Nové huti, kde jakékoli aktivity nesouvisející s bydlením a službami „budou umožněny až po postupném vymístění všech trvale bydlících občanů“.

Firma Mazurák však koupila část zalesněného území, přesněji pozemek o rozloze necelých 600 metrů čtverečních, který navazuje na již vlastněné pozemky sloužící ke skladování stavebního materiálu. A přestože většina lesíka patří společnosti Liberty (od níž je má podle sousedů podnikatel rovněž chtít odkoupit), plánovaný záměr mající spočívat ve výstavbě skladovacích hal se lidem nelíbí.

„Místo toho, aby se nás někdo zastal, mi bylo na magistrátu sděleno, že z takových oblastí, které se zastavují pro potřeby firem, se lidé dobrovolně stěhují,“ kroutí hlavou Eliška Kubicová, která má dům se zahradou hned na sousedním pozemku, vedle něhož by měly haly místo stromů stát.

Do průmyslových, ne obytných zón

„Myslím si, že takové firmy patří do průmyslových oblastí, na opačnou stranu od huti, ne do obytných oblastí, zkrátka někam, kde je tomu uzpůsobena infrastruktura. Je třeba využít stávajících hal a ne je stavět do zástavby, kde žijí rodiny s dětmi,“ přidává se Martin Marek z vedlejší Nogovy ulice, jemuž se zase nelíbí, že tamtudy na pozemky zmíněné firmy jezdí mezi rodinnými domy kamiony se stavebním materiálem, složitě couvají a mnohdy parkují přímo na ulici.

close Usedlíkům v Ostravě-Kunčicích se nelíbí záměr výstavby skladovací haly a kácení toho mála lesního porostu, který v okolí je. Obávají se také zvýšení frekvence nákladní dopravy (na snímku) a skladování stavebního materiálu. info Zdroj: se souhlasem Vojtěcha Ochmánka zoom_in Usedlíkům v Ostravě-Kunčicích se nelíbí záměr výstavby skladovací haly a kácení toho mála lesního porostu, který v okolí je. Obávají se také zvýšení frekvence nákladní dopravy (na snímku) a skladování stavebního materiálu.

V této záležitosti už konala Slezská Ostrava, jež zkontrolovala tamní dopravní situaci a znečištění veřejného prostranství a vyzvala městskou policii ke zjednání nápravy dopravní situace, přičemž znečišťování odpadním materiálem bude pravidelně kontrolovat. V dalších věcech ale sloužit nedokáže.

„V současné době správní orgán ochrany přírody nedisponuje žádostí o kácení dřevin z vámi uvedeného záměru. Předmětné pozemky se nacházejí v údolní nivě vodního toku, což je ze zákona významný krajinný prvek. Z tohoto důvodu bude případná žádost posuzována i s ohledem na zásah do něj,“ vzkázali usedlíkům z úřadu slezskoostravské radnice s tím, že územní plán vydaný zastupitelstvem města v roce 2014 respektuje ochranná pásma z minulých let.

Právě k nim se upírají veškeré naděje tamních obyvatel, přestože poukazují na to, že na městě se snad grafické přílohy desítky let starých dokumentů měly záhadně ztratit a s magistrátem tak vedou při o to, zda pro tamní lokalitu platí „zvláštní režim“, či nikoli.

Snad už jen jako doprovodný argument sousedé zmiňují také žáby, srny, sluky, lišky („o těch mi nemluvte,“ brání se však rozšíření výčtu další ze sousedů, jenž chová slepice!) nebo bažanti, kteří v zalesněném prostoru žijí.

Jaký je záměr firmy?

Karel Mazurák, který s lidmi na dané téma nejprve jménem sekretářky a poté i osobně mluvil – avšak podle očekávání nedomluvil – přiznává, že pozemek koupil proto, aby na něm postavil nevysoké skladovací haly, do nichž hodlá umístit materiál, který se nyní povaluje na jeho okolních pozemcích a který povětrnostní vlivy znehodnocují. Odmítá však, že by připravoval něco, co by mělo lidem vadit. „Mají jen zlost, že jsem to koupil já, a ne oni. Paní, která pozemek prodávala, říkala, že v okolí má zájem jeden, druhý, třetí…“ argumentuje muž, jenž plánované kácení zdůvodňuje bezpečností.

„Těch asi pět přerostlých stromů, ohnutých na cizí zahrady, se musí vykácet. Až na někoho spadnou nebo zničí plot, budou zase nadávat, že stály na mém pozemku,“ říká muž, jenž Deníku popsal své další plány v lokalitě.

„Kontejnery zruším a nahradím je skladovou halou, ne vysokou, do místa zapadne. Klid tam bude stále stejný, nemíním tam nic vyrábět – na rozdíl od firmy od naproti, kde neustále slyšíte střílení při vyrábění palet,“ vysvětluje muž, jenž odmítá spekulace, které v lokalitě kolují a podle kterých by se měla stavět nová příjezdová cesta pro pohodlnější zajíždění kamionů či že by měl od huti skupovat zbylé zalesněné pozemky. Úřad hlavního architekta a stavebního řádu ostravského magistrátu se prostřednictvím mluvčího města do uzavírky textu nevyjádřil.