„Během července a srpna se na své případné dluhy dohromady informovalo asi okolo čtyř set lidí. Někteří je zaplatili, jiní si domluvili splátkové kalendáře. Úřednice posuzují každý případ individuálně,“ uvedla mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Město Ostrava by mohlo být bohatší o stovky milionů korun, kdyby všichni zaplatili to, co mají. Částky, které lidé dluží za odpad, dosahují už skoro devadesáti milionů korun. Ostravané ale neplatí ani pokuty udělené za dopravní přestupky či pokuty od jiných odborů magistrátu. Celkem tak dluží městu 130 milionů korun, další pohledávky má magistrát u různých organizací.

Město chce ale svoje peníze zpátky. Jeho představitelé pro začátek nastavili dlužníkům vstřícnou tvář a vzkázali: Zjistěte si na magistrátu, kolik dlužíte, informace vám dají zaměstnankyně oddělení exekucí, odboru financí a rozpočtu, a pak zaplaťte. „Nabízíme poslední možnost zaplatit uvedené závazky. Pokud nebudou uhrazeny, budeme nuceni využít k uplatnění svých práv dostupných právních prostředků. Současně upozorňujeme, že pokud dlužník nezaplatí splatný dluh, vystavuje se vážnému nebezpečí, že se jeho objem zvýší,“ zdůraznila Vojkovská.

A jak zjistit, kolik městu dlužíme? Zvednout telefon, nadiktovat jméno a rodné číslo, nebo zajít na úřad osobně.