Evropský cíl stanovuje podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky na maximálně 10 procent, a to k roku 2035. Jak se jednotlivé země EU s přijatou normou vypořádají, je v rukách jejich vládních institucí.

V ČR byl termín zákazu skládkování komunálních odpadů stanoven k roku 2024 a do zákona nebyl prosazen novelou, nýbrž poslaneckým pozměňovacím návrhem z roku 2014. SMS ČR a jím sdružené obce a města respektují evropskou legislativu a plně podporují cestu založenou na třídění odpadů a recyklaci.

„Musíme se však jednoznačně vymezit proti tomu, aby nastavení cílů v České republice bylo o 11 let přísnější, než stanovují cíle EU. Žádáme tedy o revizi cílů v národní legislativě tak, aby tyto nebyly přísnější, než cíle aktuálně schválené v EU,“ říká předseda SMS ČR Stanislav Polčák a nesouhlas sdružení vyjadřuje v otevřeném dopise politikům i ústavním činitelům.

Přísnější cíle ve svém důsledku povedou k růstu nákladů na odpadové hospodářství. Obce a města nesou z celkových nákladů za komunální odpady zásadní díl, toto zvýšení by se tedy dotklo především jich.

„Je třeba razantně odmítnout, aby tyto zvýšené náklady u cílů nad rámec EU hradily obce a města, resp. jejich občané. Větší odpovědnost by měli převzít producenti obalů a upotřebených výrobků. Ekonomické nástroje by měly tlačit zejména na ně, aby vyráběli lépe recyklovatelné výrobky a obaly,“ dodává Stanislav Polčák.