Evropský cíl stanovuje podíl komunálního odpadu ukládaného na skládky na maximálně 10 procent, a to k roku 2035. Jak se jednotlivé země EU s přijatou normou vypořádají, je v rukách jejich vládních institucí.

V ČR byl termín zákazu skládkování komunálních odpadů stanoven k roku 2024 a do zákona nebyl prosazen novelou, nýbrž poslaneckým pozměňovacím návrhem z roku 2014. SMS ČR a jím sdružené obce a města respektují evropskou legislativu a plně podporují cestu založenou na třídění odpadů a recyklaci.

„Musíme se však jednoznačně vymezit proti tomu, aby nastavení cílů v České republice bylo o 11 let přísnější, než stanovují cíle EU. Žádáme tedy o revizi cílů v národní legislativě tak, aby tyto nebyly přísnější, než cíle aktuálně schválené v EU,“ říká předseda SMS ČR Stanislav Polčák a nesouhlas sdružení vyjadřuje v otevřeném dopise politikům i ústavním činitelům.

Přísnější cíle ve svém důsledku povedou k růstu nákladů na odpadové hospodářství. Obce a města nesou z celkových nákladů za komunální odpady zásadní díl, toto zvýšení by se tedy dotklo především jich.

„Je třeba razantně odmítnout, aby tyto zvýšené náklady u cílů nad rámec EU hradily obce a města, resp. jejich občané. Větší odpovědnost by měli převzít producenti obalů a upotřebených výrobků. Ekonomické nástroje by měly tlačit zejména na ně, aby vyráběli lépe recyklovatelné výrobky a obaly,“ dodává Stanislav Polčák.

Lékařská fakulta. Ilustrační foto.
Dvojvládí na lékařské fakultě vyřeší volba nového děkana
Vizualizace. Takto bude vypadat miliardový areál Ostravské univerzity na Černé louce.
Univerzita dostala dotace. Nový miliardový areál na Černé louce bude do tří let