Zástupci opozice podle slov tiskových mluvčích ze tří ostravských obvodů mohou do radničních zpravodajů přispívat, v některých případech ale s omezením. „V našem radničním zpravodaji může publikovat každý, kdo splní podmínky zveřejněné na našich webových stránkách," uvedl šéfredaktor Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus a dodal, že noviny neotisknou žádný příspěvek, který by vyvolával politickou diskusi. „Pokud napíše opozice něco proti koalici, museli bychom na to reagovat, a tím by se spustil nekonečný kolotoč akcí a reakcí, který podle mého názoru do zpravodaje nepatří," podotkl mluvčí Hujdus.

Podle mluvčího Poruby Martina Otipky jsou například v redakční radě porubského zpravodaje Prio jak zástupci koalice, tak zástupci opozice. „Zpravodaj slouží především k informování občanů o dění v městském obvodu. Pokud mají zastupitelé zájem otisknout nějaký příspěvek, jejich články zveřejňujeme bez ohledu na to, zda se jedná o členy opozice, či koalice."

Opozice píše málo

Jak uvedl Martin Otipka, zřídka se stává, že by si opozice přála ve zpravodaji publikovat. Stejné zkušenosti má i Patrik Hujdus. „Nestává se často, že by si opoziční zástupce přál cokoliv zveřejnit. V každém případě všechny články nezávazně řešíme a diskutujeme. Pokud jsou věcné, popisují dění v obvodu a respektují zásady slušného chování, tak je publikujeme. Pokud ale napadají druhou stranu, nezveřejňujeme je," přiblížil dále Patrik Hujdus s tím, že on ani starostka obvodu Liana Janáčková nechtějí, aby v tisku prosvítaly jakékoliv specifické vztahy mezi koalicí a opozicí.

V centrálním městském obvodě má opozice v radničním tisku vyhrazené rubriky, do kterých pravidelně její zástupci přispívají svým názorem. „Opozice často využívá možnost vyjadřovat se k problematice v obvodu. Do vydání dáváme anketní otázky, na které zástupci jednotlivých stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu odpovídají," uvedla mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

Volby by se čtenářů dotknout neměly

Supervolební rok 2014 se nese v duchu předvolebních kampaní. Podle mluvčího obvodu Mariánské Hory a Hulváky se však čtenářů žádná předvolební agitace nedotkne. „Zpravodaje jsou od toho, aby informovaly obyvatele obvodu o dění v Mariánských Horách a Hulvákách. Veškeré předvolební akce by tak měly politické subjekty realizovat prostřednictvím letáčků a bill boardů, a ne v novinách," uzavřel šéfredaktor Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák.

Podle starosty Polanky nad Odrou Pavla Bochnii by obecní zpravodaj měl sloužit především občanům v obvodu. „Zpravodaj je určen pro informovanost občanů Polanky a blízkého okolí o aktuálním dění v obci, historii, sportu, kultuře a tak dále. U nás to rozhodně nefunguje jako politický věstník, za což jsem osobně vděčný. Vše má na starosti redakční rada," vysvětlil Pavel Bochnia.