Nejčastěji se do tíživé situace dostávají děti vychovávané matkami samoživitelkami, kterým otec dětí neplatí alimenty, a děti ze sociálně vyloučených lokalit.

„Některé rodiny ale utrácejí sociální dávky za nepotřebné a drahé věci, jako jsou alkohol, cigarety, drahé mobily, místo toho, aby zaplatily stravu dětem ve školce či obědy ve škole. Známe to asi všichni, když si na úřad práce pro sociální dávky přijíždějí klienti v drahých autech," uvedla starostka obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petra Bernfeldová.

Právě obvod Moravská Ostrava a Přívoz se postavil jako zřizovatel základních a mateřských škol ve svém obvodu negativně k projektu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Ten oslovil školská zařízení s nabídkou zařazení do projektu dotovaného stravování.

„Díky postoji hnutí Ostravak nebyl souhlas vydán. Zastáváme názor, že se jedná o další nesystémové řešení v sociální oblasti, které přímo vybízí ke zneužívání státních finančních prostředků," uvedla starostka. Hladovění se podle odborníků negativně projevuje na prospěchu dětí. Vedle toho mívají děti z chudých rodin i vyšší absence. Hladovět však ty, kteří mají ve své rodině hluboko do kapsy, obvod rozhodně nechce nechat.

„Samozřejmě jsme si vědomi problému v některých rodinách, ale jsme zásadně proti tomu, aby byl řešen plošně. Oslovila jsem ředitele našich školských zařízení, kterým jsem náš postoj vysvětlila s tím, že jsme připraveni řešit jednotlivé případy individuálně ve spolupráci se školami, odborem sociálních věcí a úřadem práce. Odmítáme podpořit projekt, který dopředu avizuje pokrývání potřeb, které jsou financovány v jiných sociálních dávkách," dodala starostka.

K tématu

Pětatřicet miliónů korun. Tolik může jít v příštím školním roce na školní obědy. Pomoc mohou dostat děti, jejichž rodiny déle než čtvrt roku pobírají dávky. Téměř třicet miliónů z celkové částky poskytne Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), zbytek jde ze státního rozpočtu. V aktuálním školním roce dostává obědy v asi dvou stovkách škol kolem 3400 dětí. Dotace na obědy pro chudší děti poskytuje také ministerstvo školství, letos vyčlenilo 30 miliónů korun. O podporu ministerstva práce mohou žádat kraje do konce října. Školy, které se do projektu zapojí, uzavírají s krajem smlouvu o partnerství. Rodiče školáků, kteří do těchto škol chodí, si obstarají od úřadu práce potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi. Doklad děti odevzdají ve škole, a na základě toho dostanou pak stravu zdarma.