Vyhodnocovala data, která získala od více než 5000 svých pojištěnců v letech 2012 až 2016, a doplnila je údaji o poskytnuté zdravotní péči, včetně předepsaných léků.

„Vliv obezity na řadu civilizačních onemocnění je nesporný. Odhaduje se, že na vzniku cukrovky se obezita podílí až 60 procenty, riziko vysokého krevního tlaku zvyšuje o pětinu a u některých zhoubných nádorů může být její vliv až třetinový,“ potvrzuje Jiří Havrlant, náměstek ředitele Revírní bratrské pokladny.

Jedním z parametrů, které pojišťovna vyhodnocovala, byl také index BMI, který je nejčastěji využívaným ukazatelem vyváženosti tělesné výšky a hmotnosti. Osoby s indexem BMI 30 kg/m2 a více jsou považovány za obézní. U těchto osob RBP zjistila vyšší výskyt cukrovky, vysokého krevního tlaku a rakoviny. Častější byly také výskyty srdečních onemocnění a různé stupně artritidy. To vše ve srovnání s pojištěnci s „normálním“ BMI, případně těmi, kteří mají pouze nadváhu. Obézní lidé také užívali více léků než jejich štíhlejší vrstevníci. U osob nad padesát let byl rozdíl v neprospěch obézních pojištěnců přibližně čtvrtinový. Alarmující jsou údaje ve věkové skupině do padesáti let, kde byl rozdíl v užívání léků mezi obézními a ostatními pojištěnci až dvojnásobný, pochopitelně také v neprospěch obézních.

„Zjistili jsme také, že se obézní cítí obecně méně zdraví, bez ohledu na to, jestli je nějak limituje chronické onemocnění, nebo ne,“ doplňuje náměstek ředitele Revírní bratrské pokladny.

(vrt)