Jen v loňském roce bylo mimo veřejné sbírky v krajském městě sebráno více než sto tun textilu. Navíc čtyřicet tun oděvů naházeli Ostravané do žlutých kontejnerů Armády spásy od začátku roku, další pak do kontejnerů Diakonie Broumov. Celkem je kontejnerů po Ostravě rozmístěno na sedm desítek.

„Nepotřebné věci potřebným lidem." Právě tímto nápisem na žlutých kontejnerech organizace vybízejí občany, aby pomohli „bližnímu svému". Přesto se ale ostravská Charita aktuálně potýká s nedostatkem základního ošacení, které její pracovníci poskytují lidem bez domova.

„Budeme velmi vděční, pokud by dárci svoji pomoc kdykoliv směřovali přímo do charitních domů Charity Ostrava. Z pohledu dárce je to určitě méně pohodlné řešení než vložit ošacení do sběrného kontejneru, na druhé straně takto dárce získává jistotu, že oblečení bude využito opravdu pro lidi v nouzi," říká mluvčí Charity Ostrava Dalibor Kraut.

Jak Deník zjistil, většina textilu ze žlutých kontejnerů je totiž z Ostravy odvezena a zpět se dostane jen minimum použitelného oblečení.

Méně než loni

„Je to tak," potvrzuje Lenka Wiesnerová, oblastní ředitelka Diakonie Broumov. Ta v Česku působí už dvacet let a sběrem, tříděním a dalším využitím starého textilu se zabývá.

Jak Wiesnerová vysvětlila, zatímco s Charitou Ostrava spolupracují už léta, Armáda spásy si své kontejnery obhospodařuje sama. „Armáda spásy si rozjíždí své projekty a ty věci pak posílá do Holandska."

Navíc se podle jejích slov sběrem použitého textilu zabývá stále více firem, které jej využívají nikoli na charitu, ale obchodují s ním. „Nám tímto způsobem velké komerční firmy ze zahraničí odebírají textil, který potřebujeme," říká Wiesnerová a dodává, že letos vyberou podle dosavadních propočtů až o 2,5 tisíce tun oděvů méně než loni.

Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy pro Moravskoslezský kraj, potvrdil, že textil, který vyberou, rozdělí částečně do svých center a zbytek vyvezou do Holandska. Za peníze. Ty pak používají k financování provozu svých center. A Holanďané jim také sponzorovali pořízení sběrných kontejnerů. „Oblečení jde do třetích zemí, kde se spotřebovává," odpovídá Surovka na dotaz, co se s oděvy děje v zahraničí. Jak ale dodává, nebrání se užší spolupráci s ostravskou Charitou. Navíc uvažují také o vlastním distribučním centru, kde by vydávali oděvy přímo lidem, kteří je potřebují.

Do Polska

Po celé republice, a zejména na Ostravsku, pak působí další „velký hráč". Své bílé neoznačené kontejnery, leckde prý i „na divoko", má rozmísťovat polská společnost Wtórpol a textil vyvážet do Polska. Zmíněná společnost má sídlo v městečku Starżysko-Kamienna, necelých tři sta kilometrů od Ostravy. Na svém webu se netají tím, že je jednou z největších společností v oboru zpracování a recyklace použitého oblečení nejen v Evropě, ale i ve světě.

„Suroviny získáváme z 52 tisíc kontejnerů, umístěných v Polsku, Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Získané oblečení třídíme zhruba na 120 druhů. Nejlepší kvalita jde do podnikové sítě prodejen „z druhé ruky" v zemi, nebo je exportována do zemí v Africe, Asii a do střední i východní Evropy," prezentují se s tím, že i oni už léta provádějí rozsáhlou charitativní činnost a podporují například děti se zdravotním postižením.

Andrea Vojkovská, mluvčí ostravského magistrátu, potvrzuje, že tato polská firma se několikrát obrátila na město s nabídkou na spolupráci ve sběru textilu. Tu však radní vzhledem k tomu, že město již uzavřelo smlouvy na zajištění sběru použitého textilu s charitativními společnostmi Diakonie Broumov a Armáda spásy, odmítli.

Načerno

„Zástupci polské společnosti zejména v loňském roce rozmísťovali kontejnery v Ostravě i přes odmítnutí spolupráce," potvrdila Vojkovská s tím, že nyní se na pozemcích města žádný nepovolený kontejner nenachází. „Existuje však několik případů, kdy je kontejner této polské společnosti umístěn na soukromém pozemku. V současné době víme asi o deseti případech," dodala s tím, že sběrem textilu v rámci charity nedochází k porušení zákona o odpadech a v případě, že jsou kontejnery na soukromých pozemcích, město nemá ani pravomoci, jak tuto činnost omezit.