Kompletní cena projektu je vyčíslena na více než 5,2 miliard korun bez DPH. Kompletní modernizace bude probíhat za plného provozu. 

V roce 2027 začne v Městské nemocnici Ostrava výstavba nového revitalizačního plánu, který je rozdělen do čtyř fází a potrvá sedm let a osm měsíců. Následující tři roky budou přípravné. Finanční částka projektu je přes 5,2 miliardy korun bez DPH. Návrh budovy označené U je připraven jako kompletní sedmipodlažní blok s vnitřním atriem a heliportem.

„Městská nemocnice Ostrava je stavebně zastaralá. Důležité je, aby zdravotníci pracovali kvalitně, proto jsou nutné nové prostory,“ konstatoval primář oddělení ARO Tomáš Málek. Stavba a modernizace bude realizována za plného provozu a bude zřízena dočasná budova, kde budou v provozu všechna renovující se oddělení. 

close Městská nemocnice Ostrava projde nákladnou obnovou. info Zdroj: vizualizace MNO zoom_in Městská nemocnice Ostrava projde nákladnou obnovou.

V Městské nemocnici Ostrava vzniknout dva velké pavilony – U1 a U2, které budou koncentrovat urgentní příjem, operační sály, diagnostiku a intenzivní péči. Dále se revitalizace týká stávajícího objektu H, kde bude umístěno Centrum pro matku a dítě, oddělení Geriatrie a lůžka LDN. Objekt plicní ambulance bude zdemolován a přesunut do nového zázemí. Momentálně je dostupných 700 akutních lůžek z toho JIP 86 a žádné pro LDN. V plánu je snížit počet lůžek na 659, z toho 80 lůžek pro pacienty LDN a JIP lůžka zůstanou zachována.  

Možnosti spolufinancování projektu jsou rozděleny do třech kategorií. „Podle plánu jsme dospěli k rozhodnutí, že z externích zdrojů bychom potřebovali 2,5 miliardy korun. Finance bychom chtěli získat z více externích zdrojů. První z nich je zahájení jednání s Evropskou investiční bankou o zhruba 2 miliardy korun, dále budeme jednat se státem a Moravskoslezským krajem,“ uvedl ostravský radní pro zdravotnictví Michal Mariánek. 

Ředitel MNO Petr Uhlig doplnil, že nové uspořádání a výstavba budovy umožní práci zdravotníku zefektivnit. V Městské nemocnici Ostrava je zaměstnáno 244 lékařů, 17 farmaceutů a 667 všeobecných sester.