„Základní teze spotřebitelských práv vyhlásil 15. března 1962 americký prezident J. F. Kennedy. Tím zahájil éru novodobé ochrany spotřebitelů. Právě Kennedy stanovil čtyři základní spotřebitelská práva: právo na bezpečnost výrobků a služeb, právo na informace, právo na výběr (tzv. právo volby), právo být slyšen což se týká hlavně reklamací," vysvětlila mluvčí Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska (SOS) Marcela Reichelová.

V roce 1983 pak byl vyhlášen Světový den práv spotřebitelů. Jak Marcela Reichelová doplnila, byla také Kennedyho čtveřice práv rozšířena o další čtyři práva. Těmi jsou právo na uspokojení základních potřeb, právo na náhradu, právo na spotřebitelskou výchovu a právo na zdravé životní prostředí. Takto definovaná práva spotřebitelů tvoří základ činnosti spotřebitelských organizací po celém světě. 

K TÉMATU

Historie spotřebitelského poradenství v Ostravě začala v roce 1993, kdy bylo založeno Sdružení obrany spotřebitelů ČR. Později se činnost sdružení začala rozrůstat do dalších měst našeho kraje i mimo něj, až se z něho stala organizace s celorepublikovou působností a sídlem v Praze. „Po jejím rozpadu pracovníci krajské organizace SOS ČR nedopustili zánik spotřebitelského poradenství v Moravskoslezském kraji. Plynule navázali na svou dosavadní činnost a na podzim roku 2009 založili nové sdružení, Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, později přejmenované na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska," uvedla Marcela Reichelová.

Prioritou sdružení podle ní po celou dobu bylo a zůstává bezplatné spotřebitelské poradenství. „Aktuálně provozujeme 17 poraden v šesti krajích a další, jak pevně věříme, v letošním roce přibudou. Spotřebitelé se na nás mohou obracet nejen osobně, ale mohou využít také další formy telefonickou či elektronickou."